Adviesgesprek respijtzorg

Advies

De adviseurs van Movisie zijn experts op het gebied van respijtzorg. Zij kennen het vraagstuk, weten wat werkt en hebben ervaring met verandertrajecten. Ze kunnen uw gemeente op maat ondersteunen: van visie en planvorming tot monitoring en implementatie. Vraag een gratis adviesgesprek aan!Hoe kunt u vanuit de gemeente zorgen dat uw inwoners op eigen wijze kwaliteit van hun leven vorm kunnen geven en voor elkaar kunnen zorgen? Respijtzorg – de tijdelijke overname van de mantelzorg – helpt hen daarbij. Respijtzorg kan op veel verschillende manieren worden aangeboden, vanuit verschillende wetten en financiering.

Adviesgesprek

Movisie ondersteunt gemeenten en hun lokale partners om goed aan te sluiten bij de behoeften en de leefwereld van mantelzorgers. In een adviesgesprek lichten we graag toe hoe we dat samen met u kunnen doen. Het gesprek kan gaan over:

  • Informatie over verschillende vormen van respijtzorg, wet- en regelgeving, financieringsmogelijkheden en maatwerk
  • Voorbeelden hoe andere gemeenten beleid rondom respijtzorg inrichten
  • Bereiken van mantelzorgers
  • Versterken van lokale samenwerking rond respijtzorg

Uw vragen centraal

Spelen de volgende vragen ook in uw gemeente? Stel ze tijdens het adviesgesprek!

  • Sluit ons respijtaanbod goed aan bij de behoeften van mantelzorgers? Doen we de goede dingen?
  • Hoe geef ik met lokale partners en mantelzorgers de maatschappelijke opgave vorm op het gebied van respijtzorg?
  • Hoe kan ik samen met aanbieders en gebruikers aan de slag met respijtzorg?
  • Hoe zorg ik voor een goede samenwerking tussen aanbieders van respijtzorg?
  • Wat zijn de werkzame elementen van respijtzorg en hoe kunnen we die toepassen?
  • Hoe houd ik een vinger aan de pols (evaluatie en monitoring)?

Vraag uw adviesgesprek aan!

Open sfeer ‘De adviseurs van Movisie zijn prettige gesprekspartners die op een deskundige en prettige manier met je meedenken. In een traject dat Movisie bij ons heeft gedaan, creëerde Movisie een open sfeer en hebben we nu veel meer zicht op het waarom, wie, wat en hoe.’ - Beleidsmedewerker Karelle Villerius (gemeente Houten)

Investering

Een adviesgesprek is gratis en vrijblijvend. Neem contact met ons op!