Adviesgesprek: uw gemeente en het VN-verdrag

Advies

De ratificatie van het VN-Verdrag in 2016 inzake de rechten van personen met een beperking heeft een nieuwe impuls gegeven aan het aanscherpen van inclusief beleid, juist voor gemeenten. Wat betekent het VN-Verdrag nu eigenlijk voor uw gemeente? En hoe kunt u zorgen voor een inclusieve gemeente, waarin ook mensen met een beperking kunnen meedoen? Wij hebben de kennis en kunde in huis om u daarbij te helpen. Vraag een gratis adviesgesprek aan waarbij we uw vragen kunnen bespreken.

Tijdens het adviesgesprek bespreken wij graag uw vragen. Dat kan gaan over:

  • Hoe verwerven wij binnen de afdelingen in onze gemeente meer kennis over het VN-Verdrag? (d.m.v. een workshop op uw locatie)
  • Hoe zorgen wij voor een inclusieve en toegankelijke gemeente en waar staan we nu?
  • Hoe doen andere gemeenten dit? (Movisie verzamelt kennis van gemeenten en houdt intervisiebijeenkomsten)
  • Kunnen we een nulmeting laten doen? Hoe kunnen we de outcome meten?
  • Hoe kunnen we dit proces het beste vormgeven en kan Movisie ons daarbij ondersteunen met een plan van aanpak?

Meer informatie:

Wilt u meer weten? Neem dan even contact op met onze expert Bard Briels.