movisie-samenwerking

Adviestraject lokale samenwerking versterken

Advies

Samenwerken is een uitdagend maar ook een complex proces, want hoe doe je dat op een goede manier? En wat is een goede samenwerking? Hoe kunt u als gemeente een meer faciliterende rol pakken in plaats van een controlerende rol? Het betrekken van het veld, het delen van eigenaarschap en het gezamenlijk formuleren van doelen is belangrijk om een duurzame lokale samenwerking op te starten. Het adviestraject Lokale samenwerking versterken van Movisie helpt u hierbij.

Als gemeente heeft u te maken met uitvoeringspartners. De implementatie en toepassing van het beleid ligt deels in hun handen. Als gemeenten geeft u daar opdracht aan en wilt u dat proces faciliteren.

Aanpak

Bij het adviestraject Versterken lokale samenwerking werken we aan de hand van de infographic ‘Lokaal samenwerken aan informele zorg’. De kernelementen uit deze infographic, gebaseerd op een model van Kaats, belichten we in drie verschillende stappen.

 1. In de voorbereidende sessie brengen we, eventueel met kernpartners, het veld in kaart. Met welke partijen heeft u te maken? Met wie is er (al) contact? Wat ontbreekt?
 2. In de startsessie met het veld werken we aan de hand van de dwarsdoorsnede. Tijdens deze sessie, die vaak een specifiek doel heeft (bijvoorbeeld: mantelzorgondersteuning versterken) zitten de partijen met wie u te maken heeft en wilt samenwerken aan tafel om gezamenlijk na te denken over de samenwerking.
 3. In de laatste sessie gaan we aan de slag om de samenwerking vorm te geven en ambities en doelen te formuleren.

Zijn dit uw vragen?

 • Is het netwerk professioneel georganiseerd?
 • Wat is de gedeelde ambitie van de partners?
 • Wat zijn de belangen van de partners?
 • Hoe ziet een ideale samenwerking er uit?
 • Zijn alle partijen aangehaakt?
 • Zitten we op de goede weg?

De meerwaarde van Movisie

 • Wij werken vanuit principes zoals ‘the whole system in the room’ en ‘terug naar de bedoeling’
 • Wij werken co-creatief en met verschillende partijen aan een betekenisvolle en gelijkwaardige samenwerking
 • Procesbegeleiding gecombineerd met kennis van het sociale domein.

Wat levert het op?

Een gezamenlijk uitgangspunt voor u en uw partners en een goede start van een effectieve en duurzame samenwerking.

'Ik heb meer inzicht wie in het werk van de cliënt aanwezig is en heb concrete handvatten gekregen hoe mantelzorgers en vrijwilligers beter kunnen samenwerken' - beleidsmedewerker

Meer informatie

Voor een vrijblijvend gesprek over een adviestraject kunt u contact opnemen met onze expert Saskia van Grinsven. Zij denkt graag met u mee.