Digimon Informele Zorg

Advies

Wilt u als gemeente aan de slag met het verbeteren van de ondersteuning van mantelzorgers? Gebruik dan de Digimon Informele Zorg. Dit is een lokale monitor die inzicht geeft in het ondersteuningsaanbod voor mantelzorgers in een gemeente.

Wat levert Digimon op?

Digimon Informele Zorg draagt bij aan een effectief en gedragen informeel zorgbeleid voor mantelzorgers in een gemeente. U weet hoe in uw gemeente mantelzorgers ondersteund worden. Én u heeft een monitoringinstrument om de uitvoering van uw beleid te volgen.

Hoe werkt Digimon Informele Zorg?

Digimon bestaat uit een digitale vragenlijst die wordt voorgelegd aan alle organisaties die mantelzorgondersteuning bieden in uw gemeente. U levert zelf een adresbestand aan met organisaties die mantelzorgondersteuning verlenen. Dit zijn aanbieders van zorg en welzijn en ook vrijwilligersorganisaties. Movisie schrijft deze organisaties aan met het verzoek om de enquête in te vullen. Het invullen kost de deelnemers ongeveer 10 minuten. Op basis van deze enquête krijgt u een rapportage. De monitor kan worden uitgebreid met aanvullende vragen of een uitgebreide analyse met aanbevelingen.

Investering

Gemeenten kunnen de Digimon Informele Zorg afnemen vanaf € 1850, -.

Aanvullend advies

Digimon Informele zorg geeft u een beeld van hoe het lokale aanbod voor mantelzorgers er uit ziet. Dit kan een eerste stap zijn in het verbeteren van het aanbod. In een vervolgtraject kan Movisie u ondersteunen bij het inventariseren van behoeften en het doorvoeren van verbeteringen. Movisie heeft ruime ervaring met dit soort trajecten. We werken altijd in co-creatie met zorgvragers, mantelzorgers, aanbieders en de gemeente. U leert hierdoor meer over wat zorgvragers en mantelzorgers nodig hebben. Bovendien waarderen inwoners enorm dat de gemeente écht met hen in gesprek gaat.

Bijlage