Gemeentelijk LHBTI-beleid

Advies

Wilt u aan de slag om uw gemeente inclusiever te maken voor lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgenders en mensen met een intersekse-conditie(LHBTI’s)? Wilt u zorgen voor veiligheid, emancipatie of sociale acceptatie van LHBTI’s in uw gemeente? Movisie kan uw gemeente op maat ondersteunen.

De adviseurs van Movisie zijn experts op het gebied van LHBTI-emancipatie. Zij kennen het vraagstuk, weten wat werkt en hebben ervaring met lokaal LHBTI-beleid. Movisie kan uw gemeente helpen bij het opzetten en uitvoeren van beleid wat daadwerkelijk effectief is. Ook als er alleen ideeën zijn voor een regenboogzebrapad of bij vragen over LHBTI-beleid vanuit de gemeenteraad. Het advies van Movisie is toegespitst op uw lokale situatie.

 

Neem vrijblijvend contact op!

 

Unieke voordelen

 • Een ervaren en onafhankelijk adviseur gaat samen met u aan de slag om een analyse van de huidige situatie te maken en maakt een plan waarmee u aan de slag wil gaan.
 • U wordt ondersteund om een zo effectief mogelijk beleid op te zetten voor kwetsbare burgers.
 • U kunt gebruik maken van het netwerk van Movisie van zowel beleidsadviseurs als belangenorganisaties.
 • Ruime ervaring in het adviseren van gemeenten bij in het opzetten en implementeren van LHBTI-beleid o.a. in de Regenbooggemeenten.

Resultaat

U heeft een eigen agenda of beleidsplan toegespitst op uw lokale situatie, waarmee uw gemeente een maatschappelijk klimaat van tolerantie bevordert.

Wat levert een advies u op?

Er zijn diverse mogelijkheden:

 • Advies over hoe LHBTI-beleid wordt ingebed in het Wmo-beleid, diversiteits- of inclusiebeleid of het opzetten van apart LHBTI-beleid.
 • Advies over hoe u zorgt voor een LHBT vriendelijk beleid. Advies over vraagstukken van kwetsbare LHBTI-burgers.
 • Advies over samenwerking op LHBTI-gebied in de regio, met andere gemeenten binnen de veiligheidsregio, het GGD overleg en andere samenwerkingen.
 • Advies over samenwerking met burgerinitiatieven en of belangenorganisaties.
 • Advies over hoe u als gemeente een rol kunt vervullen als stimulator, facilitator of opdrachtgever.
 • Advies over onderzoek en onderzoeksvragen.
 • Trainingen voor HRM, baliemedewerkers, stadswachten, beleidsadviseurs, sociale en zorg professionals over seksuele en genderdiversiteit.
 • Onafhankelijke gespreksleider tijdens bijeenkomsten.

Investering

De investering is afhankelijk van uw vraag en wensen. Wij maken een afspraak om uw vraag te verkennen. Bij een match ontvangt u een offerte.

Meer informatie

Voor een vrijblijvend gesprek over een adviestraject kunt u contact opnemen met onze expert Else Boss. Zij denkt graag met u mee.