Interventie Gouden Mannen - sociaal geïsoleerde mannen doen weer mee!

Advies

De interventie Gouden Mannen is gericht op het doorbreken van het sociaal isolement van 50+-mannen in Amsterdam. De interventie omvat een basisprogramma over taal, sociale vaardigheden, computervaardigheden en het omgaan met somberheid en stress. Aanvullend zijn er onder andere sport-, theater- of muziekactiviteiten, een cursus over vaderschap en toeleiding naar vrijwilligerswerk.

Wat is het doel van de interventie?

Doel van de interventie Gouden Mannen is om de zelfstandigheid, zelfredzaamheid en participatie van de doelgroep blijvend te verbeteren. En zo te komen tot een vermindering van hun sociaal isolement en een toename van hun zelfrespect. Dit draagt bij aan het grotere doel dat ‘iedereen kan meedoen in de samenleving’.

wat is de doelgroep?

Het gaat om 50+-mannen met een laag inkomen die geen werk (meer) hebben, niet of nauwelijks participeren in de maatschappij, zich gediscrimineerd voelen en een laag zelfbeeld hebben. Vaak is er sprake van GGZ-problematiek.

Wie werkt met de interventie?

De interventie is voornamelijk bedoeld voor de mensen die er mee (gaan) werken: de professionals, vrijwilligers en stagiaires van lokale organisaties voor welzijn of maatschappelijke ontwikkeling. De interventie schrijft nadrukkelijk niet voor wat er van dag tot dag of van uur tot uur moet gebeuren, maar is vooral richtinggevend. De mensen die er mee werken, bepalen zelf de invulling. De beschreven interventie is daarbij hun leidraad.

Wat zijn de resultaten?

De interventie leidt tot meer zelfvertrouwen en een betere mentale en fysieke gezondheid van de mannen, waardoor hogere zorgkosten (met name GGZ, maar ook huisarts, maatschappelijk werk) worden voorkomen. De mannen zijn gestimuleerd tot meer maatschappelijke participatie, meer zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Idealiter stromen ze uiteindelijk door als vrijwilliger of in een betaalde baan. In de praktijk blijkt dit slechts haalbaar voor 10-15% van de mannen.

Door wie is de interventie ontwikkeld?

De interventie is ontwikkeld door Stichting Kantara-Brug uit Amsterdam. Landelijk kenniscentrum Movisie heeft de interventie beschreven. Kantara-Brug is bereid om organisaties die met de interventie aan de slag willen te ondersteunen met advies, uitwisseling, intervisie of training.

Contact?

Kantara-Brug, Cliffordstraat 36, 1051GV  Amsterdam, info@kantara-brug.nl

Contactpersoon: Magdy Khalil, magdy@kantara-brug.nl

 

Ervaring van een deelnemer

Ik voel me beter door deze cursus. Ik heb een ander patroon van leven gekregen en ben uit de cirkel gekomen van zitten, dammen en kaarten. Nu weet ik dat er heel veel activiteiten zijn in de buurt waar ik woon en heb bijna elke dag wat te doen in mijn buurt. Ik voel me beter. De heer Aydogan (63).