Samenwerking informele zorg

Lokale samenwerking zorg & welzijn

Advies

Wilt u werken aan een betere lokale samenwerking met zorg- en welzijnsorganisaties om de ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers toekomstbestendig en efficiënt te organiseren? Dan is dit adviestraject iets voor u!U maakt samen met een adviseur van Movisie of Vilans een analyse van uw vraagstuk, stelt een verbeterplan op dat u vervolgens implementeert. Waaraan u gaat werken en hoe u dat aanpakt, is afhankelijk van de opgave die u formuleert.

Mogelijkheden

  • U wilt respijtzorg organiseren of verbeteren. Samen met zorg- en welzijnsaanbieders onderzoeken we de mogelijkheden voor respijtzorg die aansluiten bij wat mantelzorgers willen.
  • U wilt samen met andere partijen een expertisecentrum mantelzorg opzetten of verbeteren.
  • U wilt voor uw gemeente een toekomstbestendige visie op mantelzorg formuleren en samen met aanbieders een concreet plan maken om dit beleid uit te voeren.

Resultaat

Een adviestraject is op maat en u krijgt ondersteuning van een van onze adviseurs, geheel toegespitst op uw eigen vraagstuk. Wat het traject oplevert is afhankelijk van waar u aan wilt werken. Het gaat natuurlijk altijd om het versterken van de informele zorg in uw gemeenten. In de praktijk kan uw verbeterplan bijvoorbeeld leiden tot:

  • Herstructurering van de lokale mantelzorgondersteuning.
  • Een betere samenwerking tussen aanbieders.
  • Minder bureaucratie waardoor mantelzorgers meer steun ervaren.

Werkwijze

U kunt contact met ons opnemen om uw vraag en wensen voor te leggen. Wij maken een afspraak om uw vraag te verkennen. Bij een match ontvangt u een offerte.

Investering

De investering is afhankelijk van uw vraag en wensen.