Nieuw lokaal model cliëntenparticipatie

Advies

Wilt u werken aan een nieuw lokaal model van cliëntenparticipatie dat past bij de nieuwe verantwoordelijkheden die uw gemeente heeft in het sociaal domein?

Movisie ondersteunt u graag bij deze zoektocht. Ieder adviestraject is erop gericht om tot een nieuw model van cliëntenparticipatie te komen waar zowel u als de betrokken inwoners blij mee zijn. Vragen die centraal kunnen staan zijn:

  • Hoe betrekken we inwoners op een aansprekende en passende manier bij beleid en uitvoering in het sociaal domein?
  • Hoe zorgen we voor een nieuwe, lichte structuur van burgerbetrokkenheid?

Wat levert het u op?

  • Maatwerk. Iedere gemeente is anders. Niet alleen qua omvang en populatie, maar ook in de manier waarop burgerbetrokkenheid en cliëntenparticipatie is vormgegeven. Ook zijn er soms grote verschillen in de onderlinge relaties met bestaande adviesstructuren en cliëntenorganisaties. Onze ondersteuningstrajecten zijn daarom altijd aangepast op uw lokale situatie.
  • Co-creatie. Burgerbetrokkenheid werkt alleen als er steun voor is. Zowel aan de kant van de gemeente als aan de kant van de inwoners/cliënten. We streven er altijd naar om zoveel en zo breed mogelijk alle betrokken groepen te spreken en te betrekken.
  • Creativiteit. Soms zijn informele en creatieve vormen nodig om de stem van minder makkelijk bereikbare cliëntengroepen naar boven te brengen. Movisie is altijd op zoek naar nieuwe manieren van raadplegen of meebeslissen in deze trajecten.
  • Lokaal eigenaarschap. Burgerbetrokkenheid/cliëntenparticipatie werkt alleen goed als de betrokkenen het als van hun beschouwen. Onze aanpak in adviestrajecten is er altijd op gericht om het ‘nieuwe model’ lokaal te laten ontstaan. We nemen onze kennis en ervaring uit andere gemeenten altijd mee, maar werken niet met modellen die we komen uitrollen in uw gemeente.

Ervaringen met Movisie

Judith van Leeuwen, adviseur Sociaal Domein gemeente Zeist:

'In de aanpak wilden we van Movisie creativiteit én kennis en die hebben we ook gekregen. We zijn in Zeist nu bezig om de nieuwe manieren voor inwonerbetrokkenheid in praktijk te brengen. Veel inwoners zijn enthousiast en hebben aangegeven meer kansen te zien om hun stem te kunnen laten horen.' 

Jan Wijbenga, beleidsmedewerker gemeente Groningen:

'Movisie kan de zaken scherp analyseren, formuleren en theorie en praktijk met elkaar verbinden.'

Heeft u interesse? Bel of mail ons. Wij verkennen dan graag uw vraag. Bij een match ontvangt u een offerte.