procesbegeleiding-movisie

Procesbegeleiding Sociaal Domein

Advies

Het begeleiden van brainstorm-, besluitvormings of strategieprocessen is een vak op zich. Met de procesbegeleiders van Movisie kiest u voor procesbegeleiding die bij u past. Bovendien zijn zij goed ingevoerd in ontwikkelingen in het sociaal domein. Met de combinatie van  veranderkunde, procesaanpakken (of methoden), vaardigheden en kennis van het sociale domein bent u bij Movisie aan het juiste adres. Met u en uw samenwerkingspartners helpt Movisie u uw doelen en ambities te realiseren.

Als gemeente bent u voortdurend bezig zorgvragers en zorgaanbieders op elkaar af te stemmen. U bevindt zich in een boeiend speelveld waarin sprake is van verschillende belangen en soms ook tegengestelde ambities. Daarin probeert u vast te houden aan uw doelstellingen en ambities. Het kan zijn dat een van onderstaande uitdagingen of ambities op uw organisatie of gemeente van toepassing is. Dan bent u bij Movisie aan het juiste adres.

  • Partijen die zich bezighouden met informele zorg en dit bijeen willen brengen om te werken aan een gezamenlijk doel (bijvoorbeeld netwerkvorming of het formuleren van een gezamenlijke ambitie)
  • Een nieuwe manier van samenwerken wilt opstarten met uw samenwerkingspartners
  • Het informele of formele zorgnetwerk in uw gemeente effectiever wilt maken en benutten
  • Een grotere betrokkenheid wilt creëren onder uw partners
  • Interne stakeholder (meer) wilt meenemen

Onze aanpak

  • Wij werken met verander- en procesaanpakken zoals Appreciative Inquiry, Deep democracy, Transitiekunde of Social Design afhankelijk van uw ambities en doelgroep
  • Wij werken vanuit principes zoals ‘the whole system in the room’ en ‘terug naar de bedoeling’
  • Wij werken co-creatief en met verschillende partijen aan een betekenisvolle en gelijkwaardige samenwerking
  • Procesbegeleiding gecombineerd met kennis van het sociale domein
  • Wij werken aan de hand van aantrekkelijke infographics en modellen, zoals bijvoorbeeld de infographic ‘Lokaal samenwerken aan informele zorg’
Veel energie en creativiteit‘De gemeente Gooise Meren heeft samen met Movisie gewerkt aan een traject om te komen tot een gedragen visie met betrekking tot burgerparticipatie. Met bewoners, vrijwilligersorganisaties, welzijns- en zorgorganisaties en raadsleden zijn verschillende verkennings- en verbeeldingsbijeenkomsten gehouden. De innovatieve aanpak van Movisie leverde veel energie en creativiteit op bij deelnemers. Deelnemers spraken veel waardering voor het proces uit gedurende het traject. Uiteindelijk is de visie omarmd door de gemeente en fungeert deze als uitgangspunt voor participatie.’ – Willem Kikkert, programmamanager

Meer informatie

Voor een vrijblijvend gesprek over een verbetertraject kunt u contact opnemen met onze expert Saskia van Grinsven. Zij denkt graag met u mee.