Traject ‘Op zoek naar vernieuwende vormen van dagbesteding’

Advies

Met het traject ‘Op zoek naar vernieuwende vormen van dagbesteding’ nemen adviseurs van Movisie u mee u in de bestaande kennis en ervaring op het gebied van dagbesteding. Er wordt geïnventariseerd welke vernieuwingsmogelijkheden er voor uw gemeente zijn. We starten met een verkenning van ervaringen en wat al werkt. In enkele bijeenkomst werken we vervolgens toe naar een plan van aanpak.

Doelgroep

 • Gemeenten die aan de slag willen met vernieuwende vormen van dagbesteding.
 • U wilt inzicht in de verschillende vormen en manieren die bekend zijn.
 • Gemeenten die bij de organisatie van dagbesteding verbindingen willen leggen tussen zorg, welzijn, (sociaal-)ondernemers en de participatiewet.

Resultaat

 • Inzicht in de wensen en behoeften van (potentiële) gebruikers van dagactiviteiten
 • Inzicht in manieren om dagactiviteiten op een vernieuwende manier te organiseren, waardoor meer mogelijkheden voor passende dagactiviteiten en collectieve voorzieningen ontstaan.
 • Een opstap om aan de slag te gaan met een veranderingsproces om verdere vernieuwing in dagactiviteiten te realiseren.

Werkwijze

In het traject wordt gebruik gemaakt van enquêtes en interviews van gebruikers en aanbieders van dagactiviteiten. Daarbij wordt ingezoomd op hun wensen en behoeften. Met focusgroepen worden achtergronden en vormen verder doorgelicht. Daarbij wordt gekeken naar de organisatie van dagbesteding en worden nieuwe, slimme combinaties onderzocht. Uiteindelijk worden vernieuwende initiatieven voor uw gemeente in beeld gebracht. Movisie geeft u vervolgens een gedegen rapport/aanpak in handen waar u direct mee aan de slag kunt.

Unieke voordelen

De adviseurs van Movisie zijn experts op het gebied van participatie. Zij weten wat werkt én kennen de praktijk. Ze kunnen uw gemeente op maat ondersteunen: van visie en planvorming, tot monitoring en implementatie.

 • Het perspectief van de cliënt en de keuzes en behoeften van burgers staan centraal.
 • We betrekken de mensen om wie het gaat.
 • We gaan uit van de mogelijkheden van mensen. Dit is een motivatie voor participatie.
 • We leggen de relatie tussen verschillende vormen van participeren: dagbesteding, vrijwilligerswerk, beschut werk, garantiebanen, regulier werk als onderdeel van een integrale aanpak. Het Participatiewiel vormt hiervoor het kader.
 • We combineren het stimuleren van innovatie met kennis over wat werkt.
Gemeente NoordoostpolderDe gemeente Noordoostpolder had de ambitie om een nieuwe algemene voorziening voor dagactiviteiten te ontwikkelen die aansluit bij de doelen van de transformatie in het sociaal domein. Welzijn, preventie en eigen kracht staan hierbij centraal. Hiervoor is het nodig om de dagactiviteiten anders te gaan organiseren en niet meer (automatisch) vanuit zorg. Besloten is om te werken aan de ontwikkeling van nieuwe algemene voorzieningen voor dagactiviteiten. Uitgangspunt voor de invulling van de nieuwe dagactiviteiten zijn de wensen en behoeften van de (potentiële) gebruikers. De gemeente heeft daarom Movisie gevraagd een inventarisatie te doen naar de behoeften van gebruikers en goede voorbeelden van dagactiviteiten die al op een vernieuwende manier zijn georganiseerd.

Investering

Graag stemmen wij het traject af op uw wensen en vragen. Heeft u interesse? Neem dan contact op met een van onze adviseurs.