Verbetertraject respijtzorg

Advies

Nederland telt 4 miljoen mantelzorgers. In veel gevallen zorgen zij naar tevredenheid voor hun naaste. Ongeveer een op de tien mantelzorgers voelt zich overbelast. Mantelzorgers geven aan dat respijtzorg hen kan helpen om de zorg vol te houden. Hoe kan de gemeente eraan bijdragen dat zij de zorg voor hun naaste op eigen wijze kunnen blijven doen? Hoe kunt u hun taak verlichten? Vanuit de gemeente kan het lastig zijn om zicht te krijgen op het diverse aanbod aan respijtzorg. Het gaat immers om verschillende vormen van zorg en ondersteuning thuis of buitenshuis, geleverd door grote zorginstellingen of kleine vrijwillige organisaties, het heeft verschillende namen en valt onder verschillende financieringsstromen. Movisie biedt gemeenten daarom het Verbetertraject Respijtzorg aan.

Neem vrijblijvend contact op!

Onze aanpak

Het verbetertraject richten we zo in dat het aansluit bij de ambities van uw gemeente. Afhankelijk van uw ambities doorlopen de volgende vragen:

  • Hoe ziet het respijtzorgaanbod er nu uit? Sluit het aan bij de behoeften van verschillende groepen mantezorgers?
  • Welke personen en organisaties zijn hier bij betrokken? Wat kunnen zij betekenen bij het vergroten van het respijteffect bij mantelzorgers?
  • Hoe ziet een ieder van deze partijen de toekomst en wat is het gezamenlijk beoogde maatschappelijke effect?
  • Hoe komen we als gemeente samen met onze stakeholders tot de realisatie van dit maatschappelijke effect? Wat zijn eerste voor de handliggende stappen?
  • Hoe zorgen we dat we met elkaar alert blijven op het respijteffect voor mantelzorgers en blijven we met elkaar leren?

In een aantal sessies gaat Movisie samen met u, aanbieders en mantelzorgers in gesprek over wat er in uw gemeente nodig is. Wat zijn de wensen en behoeften? Gezamenlijk zoeken we naar elementen die nodig zijn om het gewenste effect te bereiken. Daarbij is het belangrijk om zicht te krijgen op de indicatoren die dat kunnen meten. Experts van Movisie gebruiken werkvormen die zijn getoetst bij verschillende gemeenten. De werkwijze van Movisie is interactief. Deelnemers worden uitgenodigd tot actieve deelname voor optimaal resultaat en eigenaarschap.

Wat levert een verbetertraject u op?

  • Uitvoerders hebben concrete handvatten om te signaleren, door te verwijzen en te indiceren.
  • Respijtzorg staat bij mantelzorgers en lokale partners blijvend op de agenda in uw gemeente.
  • Betrokken partijen, inclusief mantelzorgers zelf, hebben inzicht in elkaars perspectief op toekomstambities rond respijtzorg. Zij hebben een gezamenlijk en gedragen beeld van het toekomstig respijtzorgaanbod.
  • U beschikt over lokaal gedragen outcome-indicatoren en heeft handvatten voor monitoring van het respijteffect.
Het verbetertraject bij gemeente Houten ‘In Houten hebben we als gemeente met formele en informele aanbieders van zorg en ondersteuning en mantelzorgers zelf geformuleerd wat we in 2020 voor elkaar willen hebben voor de mantelzorger. Movisie begeleidde het traject op een prettige manier en creëerde een open sfeer. Tijdens het traject leerden de samenwerkingspartners elkaar veel beter kennen. Dankzij het traject met Movisie weet iedereen veel beter wat, waarom en hoe de ander het doet.’ - Beleidsmedewerker Karelle Villerius, gemeente Houten.

Meer informatie

Voor een vrijblijvend gesprek over een verbetertraject kunt u contact opnemen met onze expert Roos Scherpenzeel. Zij denkt graag met u mee.