Participatiewiel

Het Participatiewiel is een door Movisie ontwikkelde leidraad voor integrale participatiebevordering. Speciaal gemaakt voor beleidsmakers en activeerders. Vanwege de transities is dit handige instrument geheel vernieuwd.

In het Participatiewiel staat de leefwereld van mensen nadrukkelijk centraal. Professionals en beleidsmakers kunnen met behulp van het wiel werken vanuit wat mensen belangrijk vinden en wat hun doelen zijn, in plaats van te redeneren vanuit wetten en regels. Daarnaast laat het Participatiewiel de samenhang zien in activiteiten en wettelijke kaders die participatie bevorderen. Door die samenhang en door er gebruik van te maken, is meer ondersteuning op maat mogelijk voor mensen die een steuntje in de rug nodig hebben.