Wat werkt bij schuldhulpverlening

De laatste jaren neemt in Nederland het aantal huishoudens met schulden toe. Naar schatting hebben 1,4 miljoen huishoudens te maken met risicovolle schulden, problematische schulden of een schuldhulpverleningstraject.

Voorheen waren het voornamelijk mensen met een bijstandsuitkering of werkenden met een zeer laag inkomen die financiële problemen hadden. Sinds de kredietcrisis in 2008 zijn door ontslag, echtscheiding en de crisis op de woningmarkt ook mensen met een modaal inkomen (of hoger) in de problemen geraakt.

In deze publicatie

Dit dossier besteed aandacht aan:

  • Verschillende aspecten die een rol spelen bij zowel materiële als immateriële schuldhulpverlening, schuldpreventie, vroeg signalering en schuldregeling
  • Oorzaken en de gevolgen
  • Het maatschappelijk debat rondom schulden

De kennis is samengesteld uit wetenschappelijk onderzoek, praktijkkennis en de input van deskundigen.

Auteur: Mateman, H; Zuithof, M.
Uitgever: Movisie
Jaar van uitgave: 2016
Aantal pagina's: 40 

Bekijk de infographic

Download Wat werkt bij schuldhulpverlening