onafhankelijke clientondersteuning

Blog: Het belang van onafhankelijke cliëntondersteuning

Blog • 18 april 2017
Toen ik als maatschappelijk werker werkzaam was, begreep ik niet waarom er zoveel belangenbehartigers voor cliënten zijn. Wat is de noodzaak hiervan? De hulpverlening is toch bedoeld om cliënten zo goed mogelijk te ondersteunen? Toen werd ik mantelzorger en stond ik aan de andere kant. Ik leerde het belang van de onafhankelijke cliëntondersteuner.

Mijn moeder was op de revalidatieafdeling van een verpleeghuis beland. Niemand wist hoe het nu verder moest. Mijn moeder revalideerde maar ze wist niet waar ze aan toe was. Elke dag leefde ze met de onzekerheid: kan ik ooit nog naar huis?

Ik trok vanaf het begin overal aan de bel met de vraag hoe het verder zou gaan, want de situatie was vóór de val die leidde tot het verpleeghuis al bijzonder kwetsbaar. Kon ze nog thuis wonen? Helaas had niemand daar antwoord op. Wanneer ik vroeg naar scenario’s, mogelijkheden, wachtlijsten, kreeg ik nul op het rekest: we moesten afwachten. In het verpleeghuis liet het verzorgend personeel weten dat mijn moeder ‘’toch echt een keer weg moest’’. Op een dag vroeg ze met angstige ogen vanuit haar rolstoel: “ze zullen me toch niet op een ochtend bij de bushalte zetten?”.

Een collega zag mijn ongerustheid en raadde me aan contact op te nemen met de onafhankelijke cliëntondersteuning van de WLZ (Wet Langdurige Zorg). Ik belde en sprak met iemand met verstand van zaken. Ze deed twee belangrijke dingen. Ten eerste legde ze mij de wet- en regelgeving uit, inclusief wie waar verantwoordelijk voor is, rechten en plichten en – heel belangrijk - wat betrokken partijen van elkaar mogen verwachten. Vervolgens gaf ze mij advies, luisterde, erkende en dacht mee over mogelijke stappen die ik kon nemen.

Dit gaf mij eigen regie op basis van informatie, eigenaarschap,  en de mogelijkheid zelf oplossingen te zoeken die bij mijn moeder passen. Samen met de familie en het netwerk van de familie. Niet afwachten, maar doen.

Met deze adviezen in het achterhoofd hielden we familie-en-vrienden beraad. We vonden een mooie plek in een goed verzorgingshuis. Toen het verpleeghuis eindelijk tot de conclusie kwam dat mijn moeder niet meer naar huis kon, moest ze  zo snel mogelijk weg uit het verpleeghuis. Gelukkig kon het verpleeghuis wel de indicatie aanvragen. Ze is snel verhuisd en woont naar grote tevredenheid in het verzorgingshuis.

Als ik terugkijk, ben ik dankbaar voor de hulp van de onafhankelijke cliëntondersteuner. De  betrokkenheid en zorgvuldigheid waren zo belangrijk. Binnen de zorg is dat niet vanzelfsprekend. In de wir war van transformaties, wetten en regels, goede en minder goede hulpverleners, machtsverhoudingen en onzekerheid is het belangrijk dat er een onafhankelijke partij is die actuele kennis van zaken heeft, informatie en advies paraat heeft en actief meedenkt. Daardoor kan je als cliënt, patiënt, burger, mantelzorger zelf weer de regie voeren ook in verwarrende, emotionele tijden. En ben je gevoed om zelf te zoeken naar een passende oplossing.

Door deze rolwisseling heb ik belangrijke inzichten opgedaan. Ik ben mij weer bewust geworden van de belangen en machtsverhoudingen die spelen. Door de inbreng van een onafhankelijke derde partij kan iedereen goed geïnformeerd beslissingen nemen. En dat is pure winst voor de zorg: het levert beter passende oplossingen op!

Meer lezen over onafhankelijke cliëntondersteuning?

Inventarisatie van verschijningsvormen in 29 gemeenten