afbeelding-marianne-jacobs

'Het vergt veel kunst- en vliegwerk'

Nieuws • 21 juni 2017

Marianne Jacobs zorgt met haar man en twee dochters voor haar moeder (89), die Alzheimer heeft. Ze heeft ruim 12 jaar in een woning naast Marianne gewoond. Sinds begin dit jaar woont Mariannes moeder in een zorgcentrum. De zorg werd te zwaar voor Marianne en haar gezin. Marianne hielp haar moeder met de lichamelijke verzorging. Het gedrag van haar moeder veranderde, ze was vaak onrustig, waardoor de zorg intensief werd: ‘De gedragsverandering, gecombineerd met het structuur bieden is intensiever dan de lichamelijke verzorging. Het was moeilijk om dit te zien en in goede banen te leiden.’ Zonder haar man en dochters had Marianne de zorg voor haar moeder niet kunnen doen. Ze schrijft op haar blog: ‘Het vergt veel kunst- en vliegwerk, opoffering en het kost veel energie. Wat ons overeind houdt? Liefde, humor en het vermogen om te relativeren.’

Van de zorgverzekeraar naar de gemeente en weer terug

Marianne heeft pgb voor de thuiszorg en thuishulp. De aanvraag hiervoor verliep niet soepel. Uiteindelijk ontdekte Marianne dat thuiszorg bij de zorgverzekeraar hoort: ‘Dus ik ging naar de zorgverzekeraar. Maar ik verleen zorg met de handen op de rug en dat viel niet onder de zorgverzekering’, vertelt Marianne. Ze gaat vervolgens naar de gemeente, maar die geeft aan dat de zorg te zwaar is en onder de zorgverzekering valt. ‘Ik wist het echt niet meer!’, vertelt Marianne. Via de gemeente is Marianne in contact gekomen met een zorgmakelaar. De pgb voor haar moeder bleek onder de Wet Langdurige Zorg te vallen. De zorgmakelaar regelde de indicatie bij het CIZ, die vervolgens een indicatie gaf voor beschermd wonen met intensieve dementiezorg. Daarna werd het besluit doorgestuurd naar het zorgkantoor voor verdere afhandeling.

Het is vervelend dat dit traject veel energie kost: ‘Dit traject duurt maar liefst twee maanden! Het is een gedoe om een pgb rond te krijgen.’ Daarnaast heeft Marianne niet de ruimte in haar hoofd om zich druk te maken om de financiën: ‘Ik moet zóveel dingen doen! En dat terwijl ik emotioneel zo betrokken ben met alles. Heel veel dingen gaan langs mij heen. Ik ben zo betrokken op de actieve zorg voor mijn moeder, dat ik er niet meer aan toe kom om te kijken naar de financiën.’ Het advies van Marianne is om de zorgmakelaar vanaf het begin in te zetten en niet pas als er problemen zijn.

Bezuinigen

Marianne ziet dat thuiszorgorganisaties bezuinigen op kostbare uren van thuiszorgmedewerkers, wat consequenties heeft voor de kwaliteit en duur van zorg. De bezuinigingen aan de onderkant van de organisatie, komt volgens Marianne doordat de managers de bezuinigingen doorvoeren. Het vermoeden is dat managers zichzelf niet weg bezuinigen. Haar advies is om juist wel in het management te bezuinigen en niet in de uitvoering.

Om dit te bereiken, is het nodig om te luisteren naar de uitvoerende medewerkers: ‘Ga als overheid het gesprek aan met de meiden die het werk aan het bed doen en niet met de managers. Neem als voorbeeld Buurtzorg, waar de managementlaag volledig is verdwenen en voer dit in meerdere organisaties door. Ik weet dat de mensen in de top dit niet leuk vinden. Maar het gaat om mijn moeder en over mijzelf!’

Marianne schrijft blogs over de zorg voor haar moeder. Bekijk haar website.