Cijfers

Het dossier Wat Werkt bij… Cliëntenparticipatie richt zich specifiek op de collectieve cliëntenparticipatie op beleidsniveau. In het dossier vindt u de meest recente inzichten vanuit onderzoek en praktijk naar werkzame factoren in de aanpak van collectieve cliëntenparticipatie.

Bekijk publicatie

Infographic.jpg