Aan de slag

U wilt aan de slag met nieuwe vormen en structuren om inwoners te betrekken bij het ontwikkelen en uitvoeren van beleid. Wij bieden u de benodigde stappen om in uw gemeente vernieuwing van cliëntenparticipatie te realiseren.

Achtergrond en cijfers

De nieuwe wetgeving voor Wmo, Jeugdwet en Participatiewet en de bijbehorende decentralisaties is een aanleiding om opnieuw te bezien wat u wettelijk moet regelen. Gebruik ons overzicht van wettelijke kaders, cijfers en definities.

Bekijk achtergrond en cijfers

Draagvlak verkrijgen

De aanleiding tot vernieuwing van cliëntenparticipatie kan voor u als gemeente anders zijn dan voor bestaande (advies-)raden. Helderheid over het vertrekpunt is belangrijk voor het verkrijgen van draagvlak voor de vernieuwing. Hoe u dat doet? Wij  geven 2 belangrijke tips.

Bekijk draagvlak verkrijgen

Een nieuw model ontwikkelen

Hoe krijgt u alle betrokken partijen mee naar een nieuw model of adviesstructuur voor cliëntenparticipatie? Wij ontwikkelden de Leidraad Burgerbetrokkenheid.

Bekijk een nieuw model ontwikkelen

Moeilijk bereikbare groepen

Wij geven u tips om moeilijk bereikbare groepen te betrekken en een aantal praktijkvoorbeelden van gemeenten die dit reeds succesvol hebben gedaan.

Bekijk moeilijk bereikbare groepen

Besluitvorming

Er zijn verschillende formele besluiten te nemen als u aan de slag gaat met vernieuwing van cliëntenparticipatie. Wie betrekt u en wanneer?

Bekijk besluitvorming

Overgang nieuwe adviesstructuur

De overgang van de oude naar de nieuwe situatie van cliëntenparticipatie is voor alle betrokkenen een spannende fase. Het is van belang om de overgang zorgvuldig te laten verlopen. Wij schetsen een aantal belangrijke aandachtspunten waar u uw voordeel mee kunt doen.

Bekijk overgang naar nieuwe adviesstructuur

Meeveranderen van de organisatie

Interne veranderingen zijn nodig om de vernieuwde aanpak van cliëntenparticipatie succesvol te implementeren. Waar houdt u rekening mee?

Bekijk meeveranderen

Monitoring en evaluatie

U bent wettelijk verplicht om jaarlijks onderzoek te doen naar ervaringen van cliënten in de Wmo door middel van een cliëntervaringsonderzoek. Wij geven u drie tips om het cliëntervaringsonderzoek effectief aan te pakken.

Bekijk monitoring en evaluatie