Draagvlak verkrijgen

De aanleiding tot vernieuwing van cliëntenparticipatie kan voor u als gemeente anders zijn dan voor bestaande (advies-)raden. Helderheid over het vertrekpunt is belangrijk voor het verkrijgen van draagvlak voor de vernieuwing. We geven u twee tips.

1. Verkrijg inzicht in draagvlak

Maak een actoren-analyse: hoe staan de verschillende betrokkenen tegenover vernieuwing van cliëntenparticipatie? Hoe zien cliënten en andere betrokken inwoners de bestaande situatie, wat zijn voor hen verbeterpunten en daarmee mogelijk aanleidingen voor vernieuwing? Bepaal ook of er intern in uw gemeente een gedeelde visie is bij het college, de gemeenteraad en de beleidsambtenaren binnen het sociaal domein. Past het streven tot vernieuwing in een breder beleid bij een veranderende verhouding en samenwerkingsrelatie tussen uw gemeente en de inwoners?  

2. Zoek naar gedeelde visie en belangen

Zoek samen naar een gemeenschappelijke basis: de punten waarop je elkaar (wel) vindt. Dat zijn de gedeelde belangen en de gezamenlijke uitgangspunten bij de visie op vernieuwing. In veel gevallen vinden gemeenten en bestaande raden elkaar in de wens om een bredere en meer diverse groep inwoners te betrekken. Beide willen ze ook graag direct contact en echte dialoog met de inwoners. Dat vraagt simpelweg om vernieuwing.