Een nieuw model ontwikkelen

Bij het vernieuwen van cliëntenparticipatie spelen vragen als: hoe krijg ik alle betrokken partijen, zowel de bestaande raden en de gemeenteraad, mee naar een nieuw model of adviesstructuur voor cliëntenparticipatie? Hoe kom ik erachter wat er leeft onder verschillende groepen inwoners die te maken hebben met zorg en ondersteuning in het sociale domein? En hoe betrek en bereik ik kwetsbare burgers? Voor deze en andere vragen ontwikkelde Movisie samen met het ministerie van BZK de Leidraad Burgerbetrokkenheid.

Deze leidraad kunt u gebruiken bij het maken van keuzes op het gebied van cliëntenparticipatie bij beleid en uitvoering. Betrokken burgers en cliënten kunnen deze ook gebruiken om kritisch te kijken naar de organisatie van cliëntenparticipatie in de eigen gemeente.

Bekijk publicatie

De leidraad is opgedeeld rond een aantal vragen:

  • Wat beoogt u?
  • Waar start u het proces?
  • Welke inbreng is nodig?
  • Wie doet wat?
  • Welke vorm past?

Leidraad-burgerbetrokkenheid.jpg

De leidraad bevat geen vaste modellen of antwoorden. Elke gemeente is immers anders. Wel laat de leidraad zien op welke punten er iets te kiezen valt bij het organiseren van betrokkenheid van inwoners bij beleid en uitvoering en wat de gevolgen van bepaalde keuzes zijn.