Moeilijk bereikbare groepen

Om niet alleen mondige, proactieve inwoners en cliënten te betrekken, kunt u cliënten ook zelf benaderen. Locatie, thema en vorm zijn daarbij belangrijk. Het kan daarbij ook goed werken om niet zelf iets nieuws te organiseren maar aan te sluiten bij bestaande activiteiten. Organiseert de lokale migrantenorganisatie een bijeenkomst die past bij het thema? Kijk of u mee kunt doen of gezamenlijk iets kunt organiseren. Zorg ook voor laagdrempelige informatie en communicatie, om in gesprek te gaan.

Locatie en tijdstip

Een bekende locatie in een wijk of buurt die bij voorkeur ook een ontmoetingsfunctie heeft, vergroot de toegankelijkheid. Het verlaagt de drempel om deel te nemen aan een bijeenkomst en biedt meer kans op spontane inloop van deelnemers. Houd naast fysieke toegankelijkheid ook rekening met sociale toegankelijkheid. Hoe prettig en veilig voelt de groep met wie u in contact wilt komen zich op de plek en de groepsgrootte waar u aan denkt? Maak ook een overwogen keuze voor de dag en het tijdstip. Op welke momenten zijn de meeste mensen in de gelegenheid te participeren? Welke groepen sluit u hiermee eventueel uit? Wanneer kunt u deze groepen het beste benaderen?

Houd naast fysieke toegankelijkheid ook rekening met sociale toegankelijkheid

Thema

Zet een thema op de agenda dat dicht bij de belevingswereld en leefomgeving van de doelgroep ligt. Dit zorgt voor betrokkenheid onder een bredere doelgroep en maakt de drempel lager om te komen. Bedenk wel of het thema in brede zin in de gemeente speelt, of specifiek in enkele wijken.

Vorm

Kies een vorm die bijdraagt aan een informele sfeer, bijvoorbeeld door een bijeenkomst te organiseren als een pizzameeting of tea for two. Of kies voor een spelvorm (bijvoorbeeld het spel ‘Doe je mee’ met LVB-inwoners of ‘Een steekje los?) Deze informele bijeenkomsten hebben vaak een sneeuwbaleffect, omdat mensen weer anderen meenemen. Zorg naast fysieke ontmoetingen ook voor online mogelijkheden om in contact te komen en inwoners inbreng te laten geven (burgerpanel, wijkfacebookgroepen etc.).

PraktijkvoorbeeldGemeente Gooise Meren benadert doelgroepen op verschillende manieren. Zo werkt de gemeente voor mensen met een verstandelijke beperking in kleine focusgroepen. En om input van daklozen te krijgen, zijn ambtenaren in de huiskamer van een daklozenopvang gaan zitten. Samenkracht! is de naam van deze regionale werkwijze voor interactieve beleidsontwikkeling.

Lees over de aanpak van Gooise Meren