Monitoring en evaluatie

U bent sinds 2015 wettelijk verplicht om jaarlijks onderzoek te doen naar ervaringen van cliënten in de Wmo door middel van een cliëntervaringsonderzoek. Sinds 2016 moet u ook aan de slag met het cliëntervaringsonderzoek Jeugd. De uitkomsten geven een beeld van de door cliënten ervaren kwaliteit van hulp en ondersteuning vanuit Wmo en Jeugdhulp. Een cliëntervaringsonderzoek is daarom voor u als gemeente, maar ook voor gebruikers en aanbieders een effectief hulpmiddel om kwaliteit van voorzieningen te verbeteren. Wij geven u 3 tips om het cliëntervaringsonderzoek effectief aan te pakken.

1. Gebruik verschillende methoden

Het werken met uitsluitend een schriftelijke vragenlijst maakt dat een deel van de Wmo-doelgroep geen respons kan geven. In het bijzonder de ervaringen van de meest kwetsbare groep Wmo-gebruikers blijft dan onderbelicht. Denk bijvoorbeeld aan slechtzienden, laaggeletterden, mensen met een (licht) verstandelijke beperking en mensen die de Nederlandse taal slecht beheersen.

Manieren om de respons van een cliëntervaringsonderzoek te verhogen:

  • Bied de vragenlijst ook digitaal aan
  • Richt een voorleesfunctie in
  • Bied ondersteuning in de vorm van telefoongesprekken of hulp bij het invullen op locatie door (neutrale) vrijwilligers of professionals, bijvoorbeeld cliëntondersteuners
  • Laat getrainde cliënten andere cliënten de vragenlijsten afnemen. Binnen de GGZ is hier al veel ervaring mee

Lees meer over het bereiken van bijvoorbeeld mensen met een verstandelijke beperking of migranten

Bekijk moeilijk bereikbare groepen

2. Leg een relatie met de gehele kwaliteitscyclus

Het cliëntervaringsonderzoek is geen doel op zich. Het is onder meer bedoeld om de kwaliteit van beleid en uitvoering van de Wmo en de Jeugdwet te verbeteren. Leg een relatie tussen het cliëntervaringsonderzoek en de inkoop van zorg en ondersteuning. Uitkomsten van een cliëntervaringsonderzoek kunnen onderdeel zijn van de gesprekken die u met aanbieders voert in het kader van een volgende ronde inkoop. Ook kunt u opbrengsten van de evaluatie en monitoring met aanbieders naast de resultaten van het cliëntervaringsonderzoek leggen. Door gebruik te maken van de mogelijkheid om aanvullende vragen op te nemen in het onderzoek kunt u hier duidelijke verbindingen in leggen.

3. Bereik de Wmo-groep zonder individuele voorzieningen

Maak gebruik van de mogelijkheid die het verplichte Wmo-onderzoek biedt om de doelgroepen uit te breiden, bijvoorbeeld met de mensen die wel een ‘melding’ in het kader van de Wmo hebben gedaan, maar niet een individuele voorziening hebben aangevraagd en/of gekregen. Zo krijgt u een beeld van de ervaringen van mensen die gebruik maken van algemene voorzieningen binnen de Wmo. Hierdoor wordt het totaalbeeld van de ervaringen van alle Wmo-gebruikers sterker en gevarieerder.