Publicaties & Infographics

Dit magazine geeft een inkijkje in cliënten- en burgerparticipatie met de nie

Advies

Wilt u werken aan een nieuw lokaal model van cliëntenparticipatie dat past bi

Publicaties & Infographics

U vraagt zich af op welke manier inwoners in uw gemeente hun stem kunnen late

Alle producten afkomstig uit doel:

Adviestrajecten

cliëntervaringsonderzoek-ceo-gemeenten
Wilt u als gemeente meer halen uit het verplichte cliëntervaringsonderzoek (CEO) Wmo en Jeugd?
Wilt u werken aan een nieuw lokaal model van cliëntenparticipatie dat past bij de nieuwe verantwoordelijkheden die uw gemeente heeft in het sociaal domein?

Publicaties & Infographics

Dit magazine geeft een inkijkje in cliënten- en burgerparticipatie met de nieuwste inzichten en praktijkervaringen van experts op dit gebied.
U vraagt zich af op welke manier inwoners in uw gemeente hun stem kunnen laten horen. En of de huidige vorm van clientenparticipatie nog past bij de transformatie in het sociaal domein.
In dit Wat werkt dossier vindt u de meest recente inzichten vanuit onderzoek en praktijk naar werkzame factoren in de aanpak van collectieve cliëntenparticipatie. Hiermee willen we een antwoord geven op de vraag hoe burgers en cliën