RelatieWijs

Aanpak partnergeweld met methodiek RelatieWijs

RelatieWijs zorgt voor verbinding en geeft woorden aan onuitgesproken gevoelens
Nieuws • 6 juni 2018

Sociale wijkteams spelen een belangrijke rol bij de aanpak van geweld tussen partners. Door gebrek aan kennis weten ze hun onderbuikgevoel niet altijd om te zetten in actie. RelatieWijs, voorheen ‘Vlaggensysteem (ex-)Partnerrelaties’, is een handige methodiek om relationeel (grensoverschrijdend) gedrag zorgvuldig te wegen en te beoordelen, het bespreekbaar te maken en adequaat te handelen

RelatieWijs bestaat uit een basistraining voor wijkteams en een train-de-trainer voor bijvoorbeeld aandachtfunctionarissen huiselijk geweld en kindermishandeling. Daarnaast is er een handleiding met achtergrondinformatie, casuïstiek, een onderbouwing van de instrumenten en 22 tekeningen van situaties die wel of niet oké zijn.

Adequaat handelen

'Gebruikers kunnen via concrete criteria en vaste richtlijnen relationeel gedrag toetsen en meer eenduidig en objectiever beoordelen’, aldus Kristin Janssens, senior projectleider preventie en aanpak (seksueel) grensoverschrijdend gedrag bij Movisie. ‘Gevolg is dat ze ook adequater kunnen handelen.’

Belangrijk voordeel van het systeem is dat niet de persoon, maar het gedrag wordt beoordeeld.

Een RelatieWijzer, met voorbeeldsituaties en casuïstiek in de vorm van tekeningen dient daarbij als extra hulpmiddel bij het bespreekbaar maken van partnergeweld. Belangrijk voordeel van het systeem is dat niet de persoon, maar het gedrag wordt beoordeeld: van beide partners. Janssens: 'Ook sluit het instrument aan op de stappen van de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

RelatieWijs ondersteunt gebruikers bij de uitvoering van de meldcode.

Neem voor meer informatie vrijblijvend contact op met Kristin Janssens of lees verder op Movisie.nl.

 

Kristin Janssens

Heeft u een vraag? Neem contact op met onze expert.

Kristin Janssens