Taskforce ondersteunt gemeentebesturen met handreiking voor aanpak kindermishandeling

Nieuws • 7 december 2016

De Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik vindt dat de aanpak van kindermishandeling topprioriteit moet zijn in het jeugdbeleid van gemeenten. Om gemeentebesturen te ondersteunen bij het voeren van regie op het voorkomen en aanpakken van kindermishandeling, heeft zij een handreiking ontwikkeld. Deze staat sinds vandaag online.

Bekijk handreiking

‘Juist op het terrein van kindermishandeling en huiselijk geweld heeft de gemeente een grote rol. We kunnen als gemeente veel voor gezinnen en kinderen die hiermee te maken hebben betekenen. Ook voor bestuurders geldt dat er maar één persoon nodig is om het verschil te maken voor mishandelde kinderen of ontwrichte gezinnen’, vindt de Rotterdamse wethouder Hugo de Jonge, tevens lid van de Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik. ‘Als gemeenten kunnen we ook veel van elkaar leren. Overal in het land hebben gemeenten slimme oplossingen bedacht om kindermishandeling en huiselijk geweld tegen te gaan. Met deze handreiking delen we deze kennis’.
 

moeder-en-kind.jpg

Tips en best practices

Samen met een groep wethouders van andere gemeenten – de zogenaamde ‘koplopersgroep wethouders’ – heeft De Jonge het afgelopen jaar gewerkt aan de ontwikkeling van de handreiking. Deze geeft gemeentebestuurders antwoord op vragen als ‘hoe kan ik sturen op de naleving van de meldcode?, ‘welke middelen kan een gemeente inzetten?’, ‘wat is hierbij effectief?’ en ‘hoe voer je als gemeente de regie op de preventie en aanpak van kindermishandeling?’. Het document staat boordevol informatie, tips en best practices uit verschillende gemeenten.

Congres Veilig Verder

Op het congres Veilig Verder – een bijeenkomst die op 8 december plaatsvindt in de Jaarbeurs in Utrecht – presenteren Taskforcelid Hugo de Jonge en enkele andere bestuurders uit de koplopersgroep wethouders de handreiking. Geïnteresseerde bestuurders, ambtenaren en professionals krijgen in een interactieve sessie alle gelegenheid om vragen te stellen aan alle betrokkenen. De workshop vindt plaats tussen 12.45 uur en 13.30 uur.

Over de Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruikHet Ministerie van Veiligheid en Justitie en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport hebben de Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik ingesteld om de aanpak van kindermishandeling een stevige zet in de goede richting te geven. De Taskforce startte in september 2012 en liep tot eind 2016. Meer weten over de Taskforce.