Update Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling

Beroepsgroepen moeten zelf aan de slag met veldnorm
Nieuws • 16 maart 2017
Op advies van Jan-Dirk Sprokkereef wordt de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling aangescherpt. Veilig Thuis krijgt een grotere rol. En ook de beroepsgroepen moeten aan de slag. Movisie sprak met Sprokkereef over zijn advies en de huidige stand van zaken.

Wat doe je als je vermoedt dat een kind mishandeld wordt? Of als je signalen opvangt dat er sprake is van huiselijk geweld? Sinds juli 2013 maken professionals in deze situaties gebruik van de meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling. De meldcode omvat een stappenplan met concrete handvaten om adequaat op dit soort vermoedens en signalen te reageren. De code wordt gebruikt in verschillende sectoren, waaronder de gezondheidszorg, onderwijs en jeugdhulp, en is per beroepsgroep toegespitst.

 

update-meldcode.png

Veilig Thuis

In opdracht van de VNG bracht Jan-Dirk Sprokkereef in oktober 2016 advies uit over mogelijke verbeteringen van de Wet meldcode. Sprokkereef verdiende zijn sporen als vicevoorzitter van de Taskforce Kindermishandeling en seksueel misbruik en vicevoorzitter van Jeugdzorg Nederland. In zijn advies pleit Sprokkereef ervoor de meldcode op een aantal punten aan te scherpen. Hij adviseert Veilig Thuis een grotere rol te geven, om te zorgen dat ernstige gevallen niet van de radar verdwijnen. Sprokkereef: ‘Professionals melden nu alleen bij Veilig Thuis als zij zelf inschatten dat het nodig is. Hierdoor worden signalen soms gemist en is er geen uitwisseling met professionals van andere sectoren. In het vervolg moeten ernstige gevallen van geweld altijd gemeld worden bij Veilig Thuis.’

Vijf adviezen van Sprokkereef

  1. Verplicht professionals ernstige signalen te melden bij Veilig Thuis.
  2. Laat professionals zelf hun veldnorm definiëren.
  3. Versterk de adviesfunctie van Veilig Thuis.
  4. Laat Veilig Thuis altijd de wens van een burger tot melding honoreren.
  5. Richt een radarfunctie in bij Veilig Thuis.

Veldnorm

Maar wat zijn ernstige gevallen? Dat zal iedere beroepsgroep zelf moeten definiëren en vastleggen in een veldnorm. Sprokkereef adviseert geen regelgeving van bovenaf op te leggen, maar zo goed mogelijk gebruik te maken van de expertise van professionals zelf. ‘De betrokken partijen moeten het zelf en met elkaar uitvinden’, vertelt Sprokkereef. ‘Ze worden daarbij wel ondersteund met een programma van het ministerie, dat binnenkort wordt uitgerold.’

Een paar tips kan hij al geven: ‘Kijk ook eens over de grens wat daar al gebeurt op dit gebied. Met name de Angelsaksische landen zijn hier al ver mee. En werk samen met ervaringsdeskundigen en Veilig Thuis, dat is heel belangrijk.’  

Ik wil meer weten over de Wet verplichte meldcode

Wet verplichte meldcode

2018

Het advies van Sprokkereef is na behandeling in de Tweede Kamer overgenomen door staatssecretaris Van Rijn. De nieuwe rol van Veilig Thuis wordt in een wetswijziging vastgelegd, die bevindt zich nu in de adviesfase. Het besluit over de veldnormen heeft een Algemene Maatregel van Bestuur nodig. Die wordt nu voorbereid. Op 1 januari 2018 moeten de veldnormen in werking treden.

Deskundige professionals

Ook in de aangescherpte meldcode blijft de deskundigheid van professionals cruciaal. Zij moeten alert zijn op signalen en weten hoe ze deze bespreekbaar kunnen maken. Om professionals in deze gespreksvoering te ondersteunen, biedt Movisie trainingen, websites en publicaties (zie kader). Binnenkort lanceert Movisie een nieuwe e-learningmodule over het bespreekbaar maken van huiselijk geweld. Sprokkereef: ‘Professionals moeten leren moeilijke gesprekken te voeren. Iemand die een gesprek begint met het uitspreken van zijn of haar zorgen, maakt meteen een goede start.’  

 

Dit artikel verscheen in MOVISIES - februari 2017. MOVISIES is ons gratis relatieblad en verschijnt drie maal per jaar. Neem nu een abonnement door u aan te melden.