Train-de-trainer RelatieWijs

Deze Train-de-trainer geeft u tools om RelatieWijs in te inzetten in teams of uw collega’s te trainen in het gebruik van RelatieWijs. Zo ontwikkelen professionals een objectief beoordelingskader zodat zij eenzelfde taal leren spreken als het gaat om deze complexe problematiek. RelatieWijs - beoordelen en aanpakken van (ex-) partnergeweld, biedt concrete criteria en vaste richtlijnen om relationeel gedrag te toetsen en eenduidig te beoordelen. De kern van RelatieWijs is zowel tijdig signaleren als het juist inschatten en bespreekbaar maken van relationeel (grensoverschrijdend) gedrag van (jong)volwassenen en hierop adequaat reageren.

Relatieproblemen komen veel voor. Vaak ontaarden deze in geweld. Van lichte vormen van grensoverschrijding tot zeer ernstige. Geweld in partnerrelaties is de meest voorkomende vorm van geweld in afhankelijkheidsrelaties. 

Werkt u in een sociaal wijkteam als aandachtsfunctionaris of heeft u een ondersteunende rol in het team  en hebben uw collega’s regelmatig een niet-pluisgevoel als ze met (ex-)partners praten? Willen ze ondersteuning hoe dit gevoel om te zetten in actie? Heeft u een taak hierin? Werkt u bij Veilig Thuis en heeft u en rol in het geven van voorlichting aan collega’s en keten partners?

Voor wie?

  • Medewerkers uit wijkteams die aandachtsfunctionaris zijn en een ondersteunende rol hebben in het team op het gebeid van trainingen en voorlichtingen.
  • Veilig Thuis medewerkers, die een rol in de overdracht van methodieken hebben en/of teams coachen. 

  • Andere professionals die een rol hebben in de overdracht rond partnerrelatie geweld.

  • Om  deel te kunnen nemen, moet u de Basistraining RelatieWijs gevolgd hebben.

Meer informatie

Lees meer over de Train-de-trainer RelatieWijs.

Ik wil vrijblijvend meer informatie over deze training

Contact met de expert

 

Veilig Thuis
Partnermishandeling