Achtergrond en cijfers

Cijfers

Om uw beleid gericht in te kunnen zetten, heeft u inzicht nodig in de huidige stand van zaken in uw gemeente. Cijfers kunnen u hierbij helpen. Welke cijfers van belang zijn, hoe u deze in kaart brengt, hoe u risico’s op wijkniveau kunt analyseren en uw beleid hierop af stemt, vindt u onder cijfers.

Bekijk cijfers

Vormen van huiselijk geweld

Er bestaan verschillende vormen van huiselijk geweld. Niet iedere vorm van geweld vraagt dezelfde aanpak. Het is daarom nodig dat u uw beleid afstemt op de verschillende vormen van geweld.

Bekijk vormen van geweld en mishandeling

Ketensamenwerking

Behalve samenwerking tussen regiogemeenten is er ook sprake van samenwerking met vele organisaties in het veld. Het beschermen van inwoners van een gemeente tegen huiselijk geweld en kindermishandeling overstijgt de belangen van de afzonderlijke organisaties.

Bekijk ketensamenwerking

Transitie en transformatie

Sinds de decentralisaties van de jeugdhulp naar de gemeente is er ook sprake van een transformatie, waarbij onder andere wordt ingezet op zelfregie. Ook voor beleid voor de aanpak van huiselijk geweld geldt die transformatiegedachte.

Bekijk transitie en transformatie