Burgerlijk wetboek

In het burgerlijk wetboek staan een aantal bepalingen en wetten die van toepassing zijn op huiselijk geweld en kindermishandeling.

Verbod op gebruik van geweld in de opvoeding

In april 2007 is in artikel 247 van het Burgerlijk Wetboek een bepaling toegevoegd die gebruik van lichamelijk of geestelijk geweld of enige andere vorm van vernedering tegen kinderen in de opvoeding afkeurt.

Jeugdbescherming

Taken en bevoegdheden van de Raad voor de Kinderbescherming zijn geregeld in het Burgerlijk Wetboek. De Raad stelt onderzoek in of er gronden zijn voor een maatregel van kinderbescherming. Dit verschilt met het onderzoek van Veilig Thuis. Die onderzoekt of er sprake is van kindermishandeling.

De Jeugdwet stelt de gecertificeerde instellingen in en regelt de kwaliteitseisen, zoals het verplicht aanwezig zijn van een certificaat uitgereikt door het Keurmerkinstituut. De Jeugdwet bevat het normenkader hiervoor. De gronden en bevoegdheden van de gecertificeerde instellingen, kortweg dus de uitvoering van de maatregel, wordt geregeld in Boek 1 van Burgerlijk Wetboek. Gecertificeerde instellingen moeten zich dus aan twee wetten houden: kwaliteit en financieringsvoorwaarden ogv de Jeugdwet, uitvoering van de maatregel ogv het Burgerlijk Wetboek.