Stoppen van geweld

De aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling vindt in verschillende fasen plaats. We zetten voor u op een rij welke taken en verantwoordelijkheden u als gemeente heeft bij zaken als signalering, aanpak en herstel. Daarbij noemen we een aantal organisaties, regels en protocollen die hierbij van belang zijn.

Acute onveiligheid oplossen

Bij acute onveiligheid kan het nodig zijn om te zorgen dat slachtoffer en pleger niet langer onder één dak verblijven. Dat betekent dat ofwel de pleger uit huis gaat, of het slachtoffer. Wanneer de pleger niet wil vertrekken, kan de burgemeester een tijdelijk huisverbod opleggen. Wanneer het slachtoffer het gevoel heeft niet meer veilig te zijn in het eigen huis, kan zij of hij vluchten en bescherming zoeken bij de vrouwenopvang (of mannenopvang). Bij acute ernstige onveiligheid van kinderen kan een tijdelijke opvang buiten het gezin nodig zijn.

Veilig Thuis

Veilig Thuis heeft een belangrijke en centrale plek in de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld. Het is ‘de spin in het web’. Voor gemeenten is Veilig Thuis dan ook een belangrijke partner.

Bekijk Veilig Thuis

Multidisciplinaire aanpak MDA++

De mate van geweld in een gezin verschilt per gezin. Dit verschil kan zitten in de aard, de ernst of de frequentie van geweld. De bestaande hulpverlening is dan vaak niet voldoende. Het werkt namelijk aan de deelproblemen en niet vanuit een gezamenlijke analyse en een gezamenlijk plan. In verschillende regio’s zijn er daarvoor inmiddels intersectorale multidisciplinaire teams van specialisten ingericht.

Bekijk MDA++

Tijdelijk huisverbod

De politie of Veilig Thuis start in acute en ernstige gevallen de procedure voor een tijdelijk huisverbod. De burgemeester is uiteindelijk verantwoordelijk voor het afgeven van een tijdelijk huisverbod.

Bekijk Tijdelijk huisverbod

Crisisinterventie en jeugdbescherming

De gemeente is verantwoordelijk voor het inrichten van een crisisdienst specifiek gericht op jeugdigen. In sommige gevallen werken de ouders niet mee aan een crisisplaatsing. Als er twijfels zijn over de veiligheid van het kind of de kinderen, dan kan een plaatsing uitsluitend plaatsvinden met een maatregel van kinderbescherming.

Bekijk Crisisinterventie en jeugdbescherming

Opvang volwassenen

De vrouwenopvang regelt de opvang van volwassenen (en zo nodig hun kinderen) die niet langer meer veilig in hun huis kunnen verblijven. Hoewel de naam anders doet vermoeden zijn de vrouwenopvangorganisaties er ook voor mannen.

Bekijk Opvang volwassenen