Tijdelijk huisverbod

De politie of Veilig Thuis start in acute en ernstige gevallen de procedure voor een tijdelijk huisverbod. De burgemeester is uiteindelijk verantwoordelijk voor het afgeven van een tijdelijk huisverbod. Een pittige verantwoordelijkheid, die burgemeesters heel serieus nemen. De burgemeester laat zich voor zijn beslissing adviseren door zijn ambtenaren. Dit is vaak een ambtenaar Openbare Orde en Veiligheid (OOV).

Het huisverbod is van grote waarde om een explosieve situatie te normaliseren. Vaak is een huisverbod een cruciaal moment, omdat betrokkenen op dat moment bereid zijn hulp te aanvaarden. De gemeente kan de betrokkenen bij elkaar brengen. Ze kunnen dan met elkaar verkennen welke oplossingen er zijn, én wie daar de contactpersonen voor zijn. Op deze manier kan er mogelijk tijdens een crisis een snelle en passende oplossing worden gevonden.

Wilt u meer informatie over het tijdelijk huisverbod? Bekijk dan het schema over het verloop van huisverbod (pdf).

Strafrechtelijk traject

Hoewel de meeste huisverboden nog worden afgegeven voor partnergeweld, kan het ook worden ingezet voor kindermishandeling of ouderenmishandeling. De meeste huisverboden vinden plaats terwijl ook een strafrechtelijk traject wordt verkend, maar een huisverbod is daar niet afhankelijk van.

De ambitie voor veel gemeenten is om het huisverbod ook preventief en ook bij kindermishandeling toe te passen.