Vormen van geweld

Inwoners van uw gemeente zien graag dat u aandacht geeft aan geweld in afhankelijkheidsrelaties (GIA). En dat het gemeentebeleid daar op afgestemd is. Hoe komt u tot een integrale aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling?

Afhankelijkheid

Een van de kenmerken van huiselijk geweld en kindermishandeling is dat het slachtoffer afhankelijk is van de geweldpleger. Het kan gaan om:

  • relationele afhankelijkheid
  • zorg afhankelijkheid
  • economische afhankelijkheid

Het geweld kan fysiek, seksueel en/of psychisch van aard zijn of er kan sprake zijn van financieel misbruik.

vrouw-alleen.jpg

Vormen

Huiselijk geweld en kindermishandeling kennen verschillende vormen van geweld:

  • (Ex-)partnergeweld
  • Eergerelateerd geweld
  • Ouderenmishandeling / ontspoorde zorg
  • Oudermishandeling (geweld tegen ouders)
  • Huwelijksdwang en achterlating
  • Kindermishandeling (waaronder ook verwaarlozing, kinderen in vechtscheidingen en getuige zijn van huiselijk geweld)

In een gezin of systeem kunnen tegelijkertijd verschillende vormen van geweld voorkomen. Kinderen zijn bijvoorbeeld slachtoffer van fysiek én psychisch geweld. Of ze zijn getuige van geweld tussen hun ouders. Maar ook in een partnerrelatie kan fysiek en psychisch geweld voorkomen. Bijvoorbeeld door slaan, vernedering en verkrachting.

Uit onderzoek van het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum blijkt dat het risico op kindermishandeling groter is wanneer er partnergeweld voorkomt in een gezin en vice versa.

Integraal beleid

Een gemeente moet bij de preventie en aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling dus rekening houden met alle vormen van geweld. Het beleid moet aansporen tot een integrale en systeemgerichte benadering.

Dit is belangrijk omdat huiselijk geweld en kindermishandeling complexe problemen en interactiepatronen kunnen veroorzaken. De gevolgen hiervan kunnen generaties lang doorwerken. Om dat te voorkomen is een brede blik nodig met kennis van de verschillende geweldsvormen en achterliggende factoren. Zo voorkomt de gemeente dat hulpverleners langs elkaar heen werken.