Wet publieke gezondheid

De Wet publieke gezondheid (Wpg) is het wettelijk kader voor de werkzaamheden van de jeugdgezondheidszorg (JGZ).

De werkzaamheden van de jeugdgezondheidszorg zijn beschreven in het basispakket JGZ en de opdrachten van de gemeenten. De jeugdgezondheidszorg kan een belangrijke rol spelen in de preventie en vroege signalering van met name kindermishandeling.