Wet tijdelijk huisverbod

De Wet tijdelijk huisverbod maakt het mogelijk om een persoon van wie een ernstige dreiging van huiselijk geweld uitgaat tijdelijk de toegang tot zijn woning te ontzeggen. Deze tijdelijke ontzegging omvat in beginsel 10 dagen, maar verlenging is mogelijk. Tijdens deze periode is contact met de huisgenoten niet toegestaan.

In deze periode worden maatregelen genomen om (de dreiging van) huiselijk geweld weg te nemen. In een noodsituatie start een afkoelingsperiode om hulpverlening op te starten en escalatie te voorkomen.

Het huisverbod wordt opgelegd bij huiselijk geweld en kindermishandeling of een ernstig vermoeden daarvan. Het huisverbod bestaat uit een beschikking die wordt uitgegeven door de burgemeester of door een hulpofficier van justitie (politie). Hiervoor moeten zij gemandateerd zijn.

Meer lezen over de Wet tijdelijk huisverbod? Download de handreiking Handvatten voor gemeenten: De Wet tijdelijk huisverbod.

Download