Producten

Publicaties & Infographics

'Huiselijk geweld beleid maken met persona’s’ laat zien hoe je samen met mensen die huiselijk geweld hebben meegemaakt een persona kunt maken.

In Nederland worden jaarlijks honderdduizenden mensen slachtoffer van huiselijk geweld. Eenentwintig vrouwen, dertien kinderen, dertien mannen overleven dit niet.

Gemeenten zijn sinds 2015 volledig en integraal verantwoordelijk voor het voorkomen en aanpakken van huiselijk geweld en kindermishandeling. Hoewel preventie in veel beleidsstukken over huiselijk geweld voorkomt, wordt zelden uitgew