Aan de slag

In een inclusieve samenleving valt niemand buiten de boot. Als gemeente heeft u de taak dat uw burgers gelijke kansen en mogelijkheden hebben en dat de voorzieningen voor iedereen toegankelijk zijn. Wat is er nodig voor een inclusieve gemeente?Bij inclusief beleid gaat het om toegankelijkheid en openheid voor alle burgers, ongeacht leeftijd, gender, seksuele voorkeur, beperking, etniciteit of religie. Het doel is gelijke kansen en mogelijkheden zodat elk individu kan meedoen in de samenleving. Elke gemeente zal dit onderschrijven. Maar in de praktijk blijkt dat niet altijd gemakkelijk. Soms worden bijvoorbeeld burgers met een beperking onbedoeld uitgesloten omdat er bij een raadsvergadering geen doventolk aanwezig is. Of vinden jongeren met een migratieachtergrond minder gemakkelijk een stage of baan dan andere jongeren met dezelfde startkwalificatie.

Verhalen met impact: Hoseb 'Ik kreeg een brief van gemeente Maastricht waarin stond dat deelname aan K!X Works verplicht was. Maar ik vond het een super ervaring! Vooral het opstellen van een cv was heel handig. Lees het verhaal van Hoseb en zijn ervaring met het programma K!XWorks van Movisie.

Richtlijnen

Een inclusieve samenleving is een voorwaarde voor participatie. Hoe kunt u in uw gemeente een actief beleid voeren op dit thema? We ontwikkelden zes richtlijnen voor gemeenten.

Naar richtlijnen

Specifieke groepen

Sommige groepen vragen om een specifieke aanpak waardoor zij uiteindelijk volwaardig kunnen participeren.

We richten ons op specifieke groepen:

  • mensen met een beperking
  • LHBT's
  • vluchtelingen

Naar specifieke groepen

Een inclusieve organisatie

U heeft als gemeente een voorbeeldfunctie. Hoe zorgt u ervoor dat uw gemeentelijke organisatie inclusief wordt?

Naar inclusieve organisatie