Specifieke groepen

In een inclusieve gemeente doet iedereen mee en wordt niemand uitgesloten op grond van gender, leeftijd, religie, seksuele voorkeur, etniciteit, handicap of op een combinatie van deze factoren.Soms is een generieke aanpak nodig, gericht op iedereen. En soms vragen specifieke groepen zoals mannen, vrouwen, ouderen, jongeren, migranten, LHBT’s of mensen met een beperking juist om een specifieke aanpak waardoor zij uiteindelijk ook volwaardig mee kunnen doen in de samenleving.