Uitwerkingsakkoord Verhoogde asielinstroom

Het kabinet heeft in april 2016 met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) afspraken gemaakt om ervoor te zorgen dat vluchtelingen met een verblijfsvergunning zo snel mogelijk zelfstandig, volwaardig en gezond aan het werk kunnen, naar school gaan of op een andere manier een bijdrage leveren aan de Nederlandse samenleving.Afspraken in het akkoord:

  • Vergunningshouders worden in een zo vroeg mogelijk stadium gescreend op scholing- en arbeidskansen.
  • Kabinet en gemeenten brengen vraag en aanbod bijeen in het kader van vrijwilligerswerk.
  • Om te stimuleren dat vergunninghouders zo snel mogelijk Nederlands leren en eerder integreren, wordt de voorinburgering in de asielzoekerscentra geïntensiveerd.
  • Er wordt geïnvesteerd in voorinburgering in de asielzoekerscentra.
  • De uren taalonderwijs worden verhoogd en de cursussen over de Nederlandse samenleving en arbeidsmarkt geïntensiveerd.

Lees meer afspraken die in dit akkoord zijn vastgelegd op deze overheidssite.