VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking

Het VN-Verdrag voor de rechten van mensen met een handicap is op 14 juli 2016 geratificeerd. Dit schept verplichtingen voor gemeenten.Sinds 1 januari 2017 moeten gemeenten gebouwen, bedrijven en informatie toegankelijk maken voor personen met een beperking. Het VN-verdrag geeft aan dat hierbij overleg plaats moet vinden met ervaringsdeskundigen, dus mensen met een beperking. Het gaat hierbij niet alleen om fysieke toegankelijkheid, maar bijvoorbeeld ook om een doventolk bij een bijeenkomst of een voorleesfunctie op een website.

Gemeenten moeten een integraal periodiek plan maken, die geleidelijk ingevoerd moet worden. In het plan laat u zien hoe de uitvoering van het VN-verdrag in uw gemeente er concreet uit gaat zien. Helaas is de situatie per gemeente zo verschillend dat er geen blauwdruk is te geven voor deze plannen. Wel zijn er al eerste praktijkvoorbeelden bekend. Het is aan te bevelen om deze kennis uit te wisselen en inspiratie op te doen bij andere gemeenten. Movisie kan u hierbij helpen.

Wat kan Movisie voor u betekenen?

  • Ondersteuning bij het schrijven van een beleidsnotitie VN-verdrag/ inclusief beleid
  • Het geven van een presentatie over het VN-verdrag
  • Implementatieagenda VN-verdrag voor gemeenten

Neem contact op met onze expert