Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen

Deze wet verplicht gemeenten om burgers toegang te verlenen tot een antidiscriminatievoorziening. Bij een antidiscriminatiebureau kunnen mensen die gediscrimineerd worden terecht voor hulp. Ook worden hier klachten geregistreerd.De Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen is sinds juni 2009 van kracht. Naast de wettelijke verplichte taken kan een antidiscriminatiebureau een belangrijke rol spelen bij de voorlichting van gelijke behandeling en het tegengaan van discriminatie.