Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

Als gemeente bent u verantwoordelijk voor het armoedebeleid en de schuldhulpverlening voor uw inwoners. De verplichting om inwoners met schulden te helpen, is vastgelegd in de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs).

Hoewel gemeenten al lange tijd de schuldhulpverlening in Nederland uitvoeren, is het pas vanaf 2012 een wettelijke taak na de inwerkingtreding van de Wgs. De wet geeft een ruim kader waarbinnen de gemeente de schuldhulpverlening zelf kan vormgeven. De schuldhulpverlening heeft vrijwel altijd een integraal karakter. Dit betekent dat er niet alleen aandacht is voor het oplossen van de financiële problemen, maar ook voor psychosociale problemen of problemen rond de woonsituatie, gezondheid, verslaving of de gezinssituatie.

Wat-werkt-bij-schuldhulpverlening.png

Download dossier Wat werkt bij schuldhulpverlening?