Wettelijke kaders

Verschillende wetten, verdragen en bestuursakkoorden verplichten of stimuleren gemeenten om de samenleving toegankelijk en inclusief te maken. Movisie zet de belangrijkste voor u op een rij.

Wetten en verdragen

Bestuurlijke akkoorden