Wettelijke kaders en cijfers

Verschillende wetten, verdragen en bestuursakkoorden verplichten of stimuleren gemeenten om de samenleving toegankelijk en inclusief te maken. Movisie zet de belangrijkste voor u op een rij.

Naar wettelijke kaders

 

Om uw beleid gericht in te kunnen zetten, heeft u inzicht nodig in de huidige stand van zaken. Cijfers kunnen u hierbij helpen. U vindt hier de cijfers van een aantal groepen op het gebied van werk, inkomen & armoede en discriminatie.

Naar cijfers