Producten

Publicaties & Infographics

Vluchten doe je niet voor niks. Dat geldt ook voor mensen met lesbische, homoseksuele, biseksuele of transgender (LHBT) gevoelens. In veel landen is discriminatie en vervolging van LHBT’s aan de orde van de dag.

Hoe onderbouwt een gemeente goed beleid op seksuele diversiteit en genderidentiteit?

Het kabinet zet bij de decentralisaties in op de participatiemaatschappij: zelfredzaamheid, inzet van vrijwilligers en mantelzorgers. Door de decentralisaties krijgen de gemeenten meer taken.

Vanuit de Wmo 2015 hebt u als gemeente de taak om ervoor te zorgen dat kwetsbare mensen – ouderen en mensen met een beperking – zelfstandig kunnen blijven wonen door ondersteuning van de informele zorg.

Als je lesbisch, homo, biseksueel of transgender (LHBT) bent, ben je ‘anders’ dan de meeste mensen.

Deze handreiking biedt gemeenten handvatten om de emancipatie van LHBT’s te bevorderen zonder extra geld uit te geven.Gemeenten hebben een belangrijke rol in het bevorderen van de sociale acceptatie van lesbische vrouwen, hom

U kunt – net als de 45 Regenbooggemeenten - een actief beleid uitvoeren om de sociale acceptatie, veiligheid en emancipatie van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders (LHBT’s) te verbeteren.

Hoewel eenzaamheid herkend wordt als een belangrijk maatschappelijk vraagstuk, worstelen beleidsmedewerkers en zorg- en hulpverleners in veel gemeenten met de vraag hoe zij eenzaamheid op een duurzame en systematische manier kunnen

Armoede wordt doorgaans gezien als een situatie waarin het inkomen van een huishouden onder een minimaal maatschappelijk aanvaardbare grens is gezakt.