Producten

Trainingen & educatie

Meer weten over inclusief beleid  voor lesbische, homo-, bi-, transgender en intersekse burgers (LHBTI’s)?

Heeft u in uw werk te maken met vluchtelingen (asielzoekers, vergunninghouders) die hun weg zoeken in de samenleving en waarvan u ziet dat zij niet altijd of voldoende zelfredzaam zijn?

Wilt u werken aan een inclusieve gemeente die voldoet aan de randvoorwaarden van het VN-verdrag in 2016 inzake personen met een beperking. Movisie ondersteunt u graag hierbij.

Mensen met een beperking ervaren nog steeds een drempel om vrijwilligerswerk te doen. Voor het vergroten van de toegankelijkheid van vrijwilligerswerk is het belangrijk dat kennis en informatie hierover gedeeld wordt.

De ratificatie door Nederland van het VN-verdrag in 2016 inzake de rechten van personen met een beperking heeft een nieuwe impuls gegeven aan het aanscherpen van inclusief beleid.

Gemeenten hebben te maken met jonge vluchtelingen en statushouders die hun weg naar een opleiding of werk nog moeten vinden.