'Begrijpelijk communiceren, daar draait het om'

Nieuws • 18 april 2017

Hij zet zich in voor mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB). Hans Willemsen is voorzitter van het expertisenetwerk LVB 18+: dé plek voor iedereen in Amsterdam die vanuit zijn vakgebied te maken heeft met mensen met een LVB. Ook is hij beleidsadviseur bij zorginstelling Cordaan. 'In Amsterdam bundelen we expertise over LVB om onder andere de wijkteams op maat te ondersteunen.'In 2011 kwamen twee initiatieven bij elkaar die leidden tot de oprichting van expertisenetwerk LVB 18+. 'Ten eerste werd vanuit samenwerkingsverband SIGRA een netwerk opgezet voor jeugdige LVB’ers. Verschillende organisaties bundelen hierin ervaring en expertise op het gebied van diagnostiek, behandeling en begeleiding', vertelt Willemsen. 'Tegelijkertijd werd er vanuit het zorgkantoor een subsidie toegekend om de verbinding tussen de zorg voor verstandelijk gehandicapten en de GGZ te verbeteren. Want, er moest meer gebruik worden gemaakt van elkaars kennis. Zes jaar later zijn er in Amsterdam vijf expertisenetwerken actief, die zich richten op vragen over autisme, niet aangeboren hersenletsel (NAH), het Jonge Kind, LVB 18- en LVB 18+.'

Lees het complete interview (pdf)Download

Consultatiefunctie voor wijkteams

De expertisenetwerken zijn een belangrijke vraagbaak voor de wijkteams. Van eenvoudig tot zeer complex; medewerkers kunnen er voor alles terecht. Bijvoorbeeld voor vragen over schulden, huisvesting en middelengebruik. Willemsen geeft een voorbeeld: 'Een Nederlandse meneer belt vanuit Duitsland. Hij heeft een broer met een verstandelijke beperking die in Amsterdam wil gaan wonen. Waar moet hij zijn en hoe komt zijn broer in de zorg terecht? Het expertisenetwerk verwijst deze meneer dan bijvoorbeeld naar MEE.'

Vóór de transitie waren de complexe vragen voornamelijk afkomstig van zorgprofessionals. Nu is er een toename van vragen vanuit de wijkteams en cliënten of hun verwanten.

Een ander voorbeeld: 'We worden gebeld door een medewerker van een wijkteam. Hij vertelt dat hij een cliënt heeft die een flinke erfenis heeft ontvangen. Een half jaar daarvoor heeft hij een vrouw ontmoet, waarmee hij een relatie is aangegaan. Die vrouw blijkt best duur in onderhoud. Inmiddels verdampt er heel wat geld van die erfenis. Wat kan je dan doen als medewerker van het wijkteam?' Van de kennis van het expertisenetwerk wordt dankbaar gebruik gemaakt, merkt Willemsen. 'Vóór de transitie waren de complexe vragen voornamelijk afkomstig van zorgprofessionals. Nu is er een toename van vragen vanuit de wijkteams en cliënten of hun verwanten.'

Database met experts

Het expertisenetwerk geeft niet alleen antwoord op vragen, maar beschikt ook over een grote database met experts. Bij zeer complexe casussen kan zo nodig een expertteam worden gevormd, samengesteld met de juiste expertise voor de ca: 'Een cliënt vertoont bijvoorbeeld moeilijk gedrag en zou in principe goed passen binnen de Wet langdurige zorg (Wlz), maar hij zit in de Wmo. Hij zal niet in de Wlz terechtkomen, want de handicap is niet voor zijn 18e jaar gediagnosticeerd of er lijkt nog ontwikkeling mogelijk. Hierdoor wordt er geen indicatie afgegeven. Dat is een lastig vraagstuk, want hij heeft toch verblijf nodig.'
Ondersteuning van wijkteams in hun nieuwe taak

Vanuit het expertisenetwerk LVB is – nog voor de start van de wijkteams – geconstateerd dat er gebrek is aan kennis over LVB. 'Cordaan en MEE hebben in 2014 het initiatief genomen tot een voorlichtingscampagne ‘Herkennen van en omgaan met mensen met een LVB’. Een jaar na de start vroeg de gemeente Amsterdam om dit project uit te breiden naar mensen met een NAH en autisme. We hebben het de campagne ‘NZB’ genoemd: Niet Zichtbare Beperking. Door die campagne hebben alle betrokkenen uit de wijkteams de mogelijkheid gekregen de training van een dagdeel te volgen die samen met de drie betreffende expertisenetwerken is ontwikkeld.'

Dit is een deel uit het interview met Hans Willemsen, geschreven door Erie Merkus (Landelijk Kenniscentrum LVB/VOBC) en Yvonne van Heerwaarden (NCJ). Het hoort bij het programma Integraal Werken in de Wijk.

Hilde van Xanten

Heeft u een vraag? Neem contact op met onze expert.

Hilde van Xanten