Alle producten afkomstig uit doel:

Publicaties & Infographics

Integraal werken in de wijk goede voorbeelden
Deze publicatie biedt een overzicht van 14 succesvolle aanpakken van samenwerking op wijkniveau, met de focus op bijzondere doelgroepen.U leest in deze publicatie onder andere over:
Positionering wijkteams
Twee jaar na de decentralisaties en de massale ontwikkeling van (wijk)teams blikken diverse gemeenten terug op de keuzes die zij maakten bij de oprichting van de teams.