Uitsnede uit Woudlopersgids

Nieuw: Woudlopersgids met infographics voor beleidsadviseurs

Integraal werken aan informele zorg
Nieuws • 6 november 2018

Hoe krijg je als beleidsadviseur zaken binnen je gemeente geregeld die voor mantelzorgers belangrijk zijn? Met de nieuwe digitale Woudlopersgids informele zorg van Movisie kunnen beleidsmedewerkers informele zorg zich nu een weg banen door het woud van de mantelzorg. ‘De Woudlopersgids biedt handige overzichten en tools voor beleidsadviseurs die nieuw zijn in de informele zorg en voor meer ervaren collega’s die behoefte hebben aan diepgang’, vertelt Roos Scherpenzeel, senior adviseur informele zorg van Movisie. Samen met acht gemeentelijke beleidsmedewerkers informele zorg en de VNG heeft zij in het afgelopen jaar de Woudlopersgids ontwikkeld. ‘Nu is er een plek waar beleidsambtenaren handzame informatie kunnen vinden als zij mantelzorgers beter willen ondersteunen, de raad een motie heeft ingediend of de wethouder wat van hen verlangt.’

Integraal werken aan Informele Zorgbeleid

Bekijk de Woudlopersgids

Infographics

De Woudlopersgids kan zowel door beginnende ambtenaren als meer ervaren collega’s worden gebruikt. Scherpenzeel: ‘De ene medewerker begint net en denkt: hoe kan ik mantelzorgers bereiken? Hoe kan ik mantelzorgers respijtzorg bieden? Een ander houdt zich bezig met complexere vragen die andere beleidsterreinen betreffen, zoals mantelzorgwoningen, parkeervergunningen en tegenprestaties vanuit de Participatiewet.’

De Woudlopersgids is voor beginners én gevorderden geschikt door zijn gelaagde informatieaanbod. Elk thema start met een aantrekkelijke infographic. Bij elk thema kun je doorklikken op verdiepende onderwerpen, zoals mantelzorg en GGZ, samenwerking met eerstelijnszorg, respijtzorg. ‘Je komt als vanzelf bij het webdossier met kennis, praktijkvoorbeelden en tools’, vertelt Scherpenzeel. Daarnaast kun je altijd advies vragen aan een van de adviseurs die erbij vermeld staan.

De vier beren

De Woudlopersgids is ingedeeld aan de hand van beleidsfasen: van voorbereiding tot evalueren en monitoren. Op het pad tref je belangrijke thema’s die voor integraal werken van belang zijn:

 1. Wettelijke kaders en voorzieningen
  De Wmo kent alleen een brede definitie van mantelzorg, dus gemeenten worstelen met de precieze invulling. De Woudlopersgids laat zien hoe in verschillende gemeenten wordt omgegaan met bepalen of iemand voor voorzieningen in aanmerking komt.
 2. Integrale visie op informele zorg
  Eerst collega’s meekrijgen via gezamenlijke visieontwikkeling, zodat alle neuzen dezelfde kant op wijzen? Of juist vragen aan mantelzorgers waar hun behoefte ligt en daarmee intern aan de slag gaan? De Woudlopersgids zet de verscheidenheid op een rij.
 3. Mantelzorg en GGZ
  Grote regionale ggz-instellingen hebben vaak weinig contact met mantelzorgers. Hoe zorg je vanuit de gemeente voor verbinding?
 4. Samenwerken eerstelijnszorg
  De eerstelijnszorg (zoals huisartsen, praktijkondersteuners, bewegingstherapeuten) is vaak dé vindplek, daar geven mantelzorgers voor het eerst aan dat ze het zwaar hebben. Er valt veel winst te halen als eerstelijnszorgers mantelzorgers goed kunnen doorverwijzen voor ondersteuning. Daar bestaan goede manieren voor, laat de Woudlopersgids zien.

Meer informatie over de Woudlopersgids is te verkrijgen bij Roos Scherpenzeel, expert informele zorg Movisie.

T 030 789 2065
M 06 19562093
E r.scherpenzeel@movisie.nl

Roos Scherpenzeel

Heeft u een vraag? Neem contact op met onze expert.

Roos Scherpenzeel