groepsfoto-convenant-gemeente-soest

Soest slaat handen ineen om mantelzorgers beter te bereiken en ondersteunen

Nieuws • 18 juli 2017

In Soest hebben diverse partijen, waaronder de gemeente en zorg- en welzijnsorganisaties, een convenant ondertekend om mantelzorgers meer te ondersteunen. De gemeente en haar partners zien het als hun gezamenlijke verantwoordelijkheid om overbelasting van mantelzorgers te voorkomen. De mantelzorger staat centraal.In gesprek met wethouder Marcel Adriani en Carrien Eenhoorn van het Steunpunt Mantelzorg.

Wat is de reden dat er een convenant is getekend?

Adriani: ‘Als gemeente willen we mantelzorgers bereiken, ondersteunen en waarderen. Als je dat als gemeente vooral zelf wilt doen, is de kans groot dat je niet alle mantelzorgers treft. Met elkaar komen we meer mantelzorgers tegen. Met het convenant leggen we de samenwerking vast en spreken we commitment richting elkaar uit. Ook ontstaat er beter zicht op het aanbod waardoor we hulp en ondersteuning meer integraal kunnen aanbieden.’

Eenhoorn: ‘Met het convenant onderstrepen de deelnemers dat zij mantelzorgers waarderen en waar mogelijk willen ondersteunen. Met het convenant hebben we naar elkaar uitgesproken dat goede samenwerking en afstemming écht belangrijk is. Voorheen waren we daar toch minder op gericht. Movisie heeft ons begeleid in de aanloop, dat was heel inspirerend en verbindend.’

Wat is het belang van de gemeente bij het convenant?

Adriani: ‘Het convenant is een nuttig instrument om inhoud te geven aan de verantwoordelijkheid die je als gemeente hebt. Het convenant reguleert de contacten die er al waren – we werken met partijen waar we voorheen ook mee werkten. Het convenant definieert verantwoordelijkheden die we richting elkaar hebben. In die zin is het minder vrijblijvend.

Hoe ziet de ‘nieuwe’ samenwerking eruit?

Adriani: ‘Als gemeente hebben we een regisserende en coördinerende rol. Als het om zorg gaat heeft de gemeente de eindverantwoordelijkheid, maar de rol van de overheid in het sociaal domein verandert. In gesprekken die aan het convenant vooraf gingen, hebben we daarom ook nagedacht over de rol van de gemeente. ’

Eenhoorn: ‘Het Steunpunt Mantelzorg krijgt een meer faciliterende rol, bijvoorbeeld rondom gemeenschappelijke communicatie. Hoe bereik je mantelzorgers en betrek je hen erbij? Met die vragen is een werkgroep aan de slag, het steunpunt faciliteert dat proces. Ook organiseren we in gezamenlijkheid een dag om onze waardering voor mantelzorgers uit te spreken. Het steunpunt houdt overkoepelende taken zoals het mantelzorgcompliment en de organisatie van de huishoudelijke hulp voor de mantelzorger. Mantelzorgers die al bij een zorg- of welzijnsorganisatie bekend zijn, verwijzen we naar hen door. Mantelzorgers die ‘nieuw’ zijn, bieden we emotionele en praktische ondersteuning. ’

Adriani: ‘Doorverwijzen vinden we belangrijk, dat er dus geen dingen dubbel gebeuren. Bewust nadenken en afspraken maken over de samenwerking is al winst.’

Wanneer bent u tevreden?

Adriani: ‘Ik ben tevreden als we significant meer mantelzorgers bereiken. Mantelzorgers zijn ontzettend belangrijk, of ze nu eens in de maand de administratie voor iemand doen of 24/7 voor iemand zorgen. Mantelzorg is inspannend en belastend en daarom verdienen zij waardering en ondersteuning!’

Eenhoorn: ‘Als we meer overbelaste mantelzorgers in beeld krijgen en daar passende hulp en ondersteuning voor kunnen aanbieden. Meer in het algemeen, als we meer aanmeldingen voor het mantelzorgcompliment krijgen, want dat betekent dat we met elkaar meer mantelzorgers weten te vinden.’

Voorbeeld van transformatieRoos Scherpenzeel, senior adviseur informele zorg van Movisie: ‘Het is mooi om te zien hoe de verschillende partijen met elkaar samenwerken. Het illustreert de tijd waarin we zitten en past heel goed bij de transformatie. Voorheen waren steunpunten mantelzorg met name gericht op individuele en collectieve ondersteuning van mantelzorgers. Nu zien we een kanteling naar een meer integrale aanpak van mantelzorgondersteuning. Het gaat ook minder over ondersteunen en meer over samenwerken.

Als professional sluit je aan bij de situatie en de kennis van de cliënt en mantelzorger en bekijk je samen hoe je de zorg en ondersteuning vorm kunt geven. De expertisecentra zijn kwartiermakers die ervoor zorgen dat de verschillende partijen, van gemeente tot zorg- en welzijnsorganisaties, op de hoogte zijn van mantelzorgvraagstukken.’

Movisie ondersteunt zorg- en welzijnsorganisaties en gemeenten graag om deze stap te zetten, juist ook met kennis van datgene wat werkt bij mantelzorgondersteuning. Neem contact op met een van onze experts.

Roos Scherpenzeel

Heeft u een vraag? Neem contact op met onze expert.

Roos Scherpenzeel