Alkmaar-movisie-respijtzorg

Wie regelt de vervangende zorg als een mantelzorger (plotseling) uitvalt?

Praktijkvoorbeeld van coproductie tussen gemeente Alkmaar en VGZ
Nieuws • 21 april 2017

Meneer Smit* uit Alkmaar woont samen met zijn vrouw nog thuis, ondanks dat hij intensieve zorg nodig heeft. Zijn vrouw zorgt voor hem, zij is zijn vaste mantelzorger en helpt hem gedurende de hele dag. Tijdens het boodschappen doen valt mevrouw Smit. Ze breekt haar heup en moet in het ziekenhuis worden opgenomen. Meneer Smit heeft geen Wlz-indicatie. Wie neemt de zorg voor deze meneer over? En vanuit welke regeling wordt dit betaald?

In Alkmaar bekijkt de gemeente per situatie naar welke (spoed)zorg er nodig is. De gemeente gaat het gesprek aan met de zorgvrager en de betrokkenen. De benodigde zorg wordt direct gegeven. Wanneer onduidelijk is voor wie de financiering van deze zorg is, wordt dit achteraf door de verschillende partijen met elkaar afgestemd. Zorgverzekeraar VGZ is één van de partijen en is hier groot voorstander van: ‘Zorg gaat voor, aan de achterkant regelen we de financiering’.

Concrete afstemming tussen partijen

De afstemming tussen de partijen is mogelijk door de samenwerking tussen zorgverzekeraar, het Zorgkantoor en de gemeente.  De basis ligt bij het convenant, dat in 2013 tussen deze partijen is opgesteld, waarbij afspraken zijn gemaakt over de samenwerking op het grensvlak van de drie wetten (Wlz, Wmo, Zvw).

Er blijven echter ook casussen die onduidelijk zijn, waarbij lastig te bepalen is in welk domein de zorg thuishoort. Het expertteam, wat bestaat uit ambtenaren en zorginkopers, behandelen de onduidelijke casussen en zoekt naar creatieve oplossingen en heeft het mandaat om hierin besluiten te nemen. Een casus kan een aanleiding tot een beleidsuitgangspunt. Deze duidelijke regelingen waarin partijen samenwerken, zorgen voor een goede afhandeling van situaties waarin vervangende zorg nodig is. In spoedsituaties zijn er voor iedere doelgroep, ouderen, verstandelijk beperkten en mensen met psychische aandoeningen, aparte routes spoedzorg opgesteld. Zorgaanbieders zijn 24/7 beschikbaar zijn voor spoedgevallen. Wanneer de huisarts een spoedgeval meldt, hebben de zorgaanbieders de verantwoordelijkheid om de zorg te leveren.

Samenwerking tussen de verschillende partijen is erg belangrijk, met het oog op goede zorg voor de burgers

Triage

Zorgverzekeraar VGZ ontwikkelt momenteel een triage-punt; in de loop van 2017 vindt overleg plaats met de gemeenten over de samenwerking. Triage houdt in dat een bekwame professional beoordeelt wat de juiste plek en de juiste zorg voor de cliënt is voor tijdelijke (spoed)zorg. Dit draagt bij aan vermindering van de zogenaamde ‘verkeerde bed problematiek’. Het helpt huisartsen een weg te vinden in al het beschikbare aanbod. Het triage-punt is eenvoudig te bereiken middels een centraal telefoonnummer.

Samenwerking vanuit een gezamenlijk belang en oog voor de burger zijn belangrijke aspecten bij het vervangen van plotselinge uitval van de mantelzorger! ‘Samenwerking tussen de verschillende partijen is erg belangrijk, met het oog op goede zorg voor de burgers’, aldus gemeente Alkmaar. VGZ en gemeente Alkmaar willen niet langs elkaar maar met elkaar werken.

Goede weg

Gemeente Alkmaar is op de goede weg. De zorg voor meneer Smit kan per direct ingezet worden. Zorgaanbieders moeten 24/7 beschikbaar zijn. Bij onduidelijkheden over de (domein)financiering doet het expertteam uitspraak.

Meer weten over respijtzorg?

Opgaven en uitdagingen

 

 
Roos Scherpenzeel

Heeft u een vraag? Neem contact op met onze expert.

Roos Scherpenzeel