Achtergrond en cijfers

Hoeveel mantelzorgers zijn er? Wat hebben zij nodig? En van welke ondersteuning maken ze al gebruik? Hier vatten we de meest actuele feiten en cijfers voor u samen. Deze cijfers kunt u vertalen naar uw situatie en opnemen in het beleidsplan of in het advies aan de wethouder.

Wet- en regelgeving

De ondersteuning van mantelzorgers is in verschillende wetten verankerd.

Wet- en regelgeving

Wettelijke kaders en voorzieningen

Met welke wettelijke kaders heb je als gemeente te maken bij mantelzorgondersteuning? Wanneer bied je algemene voorzieningen en wanneer zijn maatwerkvoorzieningen meer gepast? De wettelijke kaders en voorzieningen worden in beeld gebracht d.m.v. een infographic. Wettelijke kaders en voorzieningen

Cijfers

De cijfers zijn gebaseerd op het rapport Informele hulp: Wie doet er wat? van het Sociaal en Cultureel Planbureau uit 2015; enkele cijfers komen uit CBS-onderzoek van 2016, dit is dan expliciet vermeld.

Cijfers

Groepen mantelzorgers

De grote groep mantelzorgers die ons land kent is een divers gezelschap. Movisie helpt u graag ze voor uw gemeente in kaart te brengen.

Groepen mantelzorgers

Integrale en gedragen visie

Het ontwikkelen van een visie op informele zorg kan u helpen ondersteuning aan te bieden waar dat nodig is.

Integrale en gedragen visie